વડોદરા ની એ વરસાદી રાત…!!!!

હેલ્લો મિત્રો આપનો મિત્ર સુકેતુ ફરી થી એક વાર હાજર છે આ મેહફીલ માં નવી વધુ ઉતેજક વાતો લઇ ને..આ વખતે વાત છે એ સમય ની જયારે હું વડોદરા એક્ઝામ  ની તૈયારી માટે ગયો હતો એ સમય ની એ વખતેContinue reading… વડોદરા ની એ વરસાદી રાત…!!!!