ગરબા માં મળી ગલ ફ્રેન્ડ

કેમ છો મિત્રો મારું નામ શ્યામ છે અને હું ગુજરાત નો રહું ચુ અને મારી ઉમર ૨૨ વરસ છે. ગુજરાત માં નવરાત્રી ના ત્યોહાર માં ગરબા રમી ને ખુબજ ધૂમ ધામ થી મનાવે છે. અને નવરાત્રી નો ત્યોહાર પુરા વિશ્વContinue reading… ગરબા માં મળી ગલ ફ્રેન્ડ