સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૪]

ત્રીજા ભાગ થી ચાલુ .. મેં સીટ ને સાવ પાછળ જવા દીધી અને સ્લીપિંગ પોઝીસન માં સીટ કરી નાખી. એને ધીમે થી મારો લોડો હાથ માં લઇ ને એની પીકી માં મુક્યો પછી અખો બંધ કરી દીધી હવે મારો વારો હતો મેં ધીમે થી અંદર તરફ જોર કર્યું પણ પીકી હજી નવી હતી એટલે નાની જ હતી. એટલે મેં થોડું વધુ જોર કર્યું અને લોડો ભચ કરતો અંદર ચાલ્યો ગયો અને એની રાડ નીકળી.ગઈ ને આંખો ભીની થઇ ગઈ થોડી વાર એ મને હગ કરી ને બેસી રાઈ પછી સામે થી જ ઉપર નીચે થવાનું ચાલુ કર્યું એટલે મેં પણ જોર જોર થી એને ઘોડા મારી ને છોડવા નું ચાલુ કરી દીધું.

એને હવે ખુબ મજા આવતી તી એ વધુ ને વધુ જોર થી રડો પડતી અને ઠેકડા મારતી તી અચાનક એ સાવ શાંત થઇ ગઈ અને મારા પર સુઈ ગઈ એનું કામ થઇ ગયું તું થોડી જ વાર માં એની પીકી માંથી પાણી નીકળવા માંડ્યું પણ મારું કામ હજી બાકી હતું એટલે મેં પાછા ઘોડા મારવા નું ચાલુ કર્યું તો એ પણ પછી ઉત્તેજિત થઇ ને માથે ઠેકડા મારવા માંડી..આ વખતે અમારા બેય નીં કામ અને પાણી હારે જ નીકળી ગયું અમે એમ જેક બીજા ની બાહો માં ૧૦ મિનીટ પડ્યા રહ્યા પછી ધીમે થી એક બજા ને કીસ્સ કરી ને એક બીજા ને કપડા પેરાવ્યા.. પછી અમે ઘર તરફ ચાલ્યા..

આ રીતે મેં મારી જિંદગી ની એક યાદ ગર કામ ક્રીડા એક ગાડી માં કરી મને નોતી ખબર કે કામ ક્રીડા એક વાર ઝીંદગી બેસ્ટ કામ લીલા બની જશે.. સોનાક્ષી જેટલી માલ બાર થી છે એટલી જઅંદર થી પણ છે .

પછી અમે એમ જ એજ હાલત માં લગભગ એકાદ કલાક બેસી રહ્યા એક બીજા ની બહો પાસ માં અને એક બીજા ના આંતરિક અંગો હરે રમતા રમતા…

થોડી વાર પછી મેં એને એના કપડા પેરવા નું ચાલુ કર્યું અને એને મને પેરાવ્યા કપડા પછી મેં એને એક જોરદાર તાશ્તાશ તું ચુંબન આપી ને ગાડી ચાલુ કરી પછે અમદાવાદ બાજુ..

મિત્રો અપડે ફરીથી મલસી ત્યારે તમને હું કહીસ કે મેં એની ગાંડ કઈ રીતે મારી એ..ત્યાં સુધી રાહ જોવો અને તમારા માલ ને ચોદો.જિંદગી માં એક જ સુવાક્ય છે

ચોદો અને ચોદવા દો.