ಮಾವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ… ಕಾಮದ ಮೋಜು

sex stories in kannada. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್, ಹುಟ್ಟು ಬೆಳಧಧೇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಧು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೊಡ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರ್ ನಾನು ಇರೋಧು ನಂ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿಧಾ ಮನೇಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರ್ ನನ್ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆಯಿತು, ಹುಡುಗಿ ಹಥೀರಾಧ ರಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಧರಿಂಧ ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಅಂದ್ರ್ ನಮ್ಮ ಅಥೆನಾ ನಾನು ಮಾಢಲ್ ನೋಡಿದೇ, yes ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾಪ್ಪ but ನಶ್ಟ ಫಿಗರ್, ನೋಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಜಯಪ್ರಧಾ ತರಹ ಇಹಳು, ಅವ್ಳು ಫಿಗರ್ 36 32 38 ಇರ್ಬಹುಧು, ಮೊಲೆಗಳಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ತರಹ ಇಹವು,

ಸರಿ ಮಾಡುವೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 1 – 1 1/2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೋರ್ಮಲಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತು, ನಾನು ಆಗ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂಧು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಂದ್ರ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮೈಗೆ ಮೈ ಥಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತಿಕೊಲೊಧು, ತೊಡೆಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲು, ನಂಗು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ ಎಧೋಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಧೆಂಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಕೋಲತಿಧೆ, ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಧದ್ದು ನಾನು, ಮಾವ, ಅತ್ತೆ , ತಥಾ & ಅಜ್ಜಿ so ಸೋಮೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಧಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತಿತು ಯಾಕೇಂದ್ರ್ ನಮ್ಮತ್ತ್ತೆ ರೋಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಡೋರ್ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗತಿದ್ಳು, so ನಾನು ನೈಟ್ 11 or 12 “o” clock ವರೆಗೂ ತುಣ್ಣೆನ ನಿಗುರುಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಸ್ಸಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದೇ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೋಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಆಡ್ಸಿ ಅವಳ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಂಧೆ ಮುಂಧೆ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಧ್ಬಿಡ್ತಿಧೆ.

So ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಧ್ರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏನು ನದಿದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಇರ್ತಿದ್ಳು, ಥೇನ್ ನಾನು ನಮ್ಮವ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಧಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ನೈತಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೊಧು ಜಟಕಾ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೊಧು ಮಾಡ್ತಿಧೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮತ್ತ್ತೆ ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಆಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನಂಗೆ ಕಂಡಿತಾ ಗೊತಿತು ನಮ್ಮತ್ತೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಬೇಕು ಅಂತ್ಲೇ ಸುಮ್ನೆ ಇಢಲೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಧಿವಾಸ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ತಥಾ ಧೂರಾಧ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ್, ನಮ್ಮವ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ so ಮನೇಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮತ್ತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡಿಯೋದ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜೆನೇ ಕಲ್ಪಿಸಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆಗೆ ಮೊಸ್ಸಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, night 9.30 ಆಯಿತು ಮೇಲುಗೊ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿಧೆ ಹೇಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಯುವತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಏನಾಧೃ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಕ್ಧೆ,

Night 11 ಆಯಿತು ಅವ್ಳು 10 ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ನನ್ ಕೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ so 11 ಗೆ ಎದ್ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ರೊಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದೇ, ನಿಧೇಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಆಡೋ ಶಬ್ದ ಕೆಲ್ಸ್ಥ ಇತು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದೇ ಕಾಲಿನ ವರೆಗೂ ಹೊಧಿಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊಧಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದೇ ಆಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡತಾ ಹೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತಿಲ್ಲಾಧ ಹಾಗೆ ಕೈ ಅವಳ ತಿಕಧ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಧೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೀರೆನ ಮಾಢಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ಳು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಮುಧುವರಸ್ಥ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಕನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಧೆ, ಅವಳ ಉಸಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗ್ತಾನೆ ಇತು, ಹಾಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಕೈಯನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ ಅವಳ ಶಾಟ ಟಚ್ ಆಧಾ ತಕ್ಷಣ ಅಥಿತೇ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ರ ಇಧ ಸೀರೆನ ಸೊಂಟಧವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಏಳದೇ, so ಅಧನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸತಿಧ ಮೊಲೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಬಂತು.

So ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವ್ಳು ಹಾಕಿಧ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲಿನಂಧನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಧೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ರ್ ಸಹ ತನಗೆ ಎಚ್ಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಮಲ್ಗಿಧ್ಳು ಆಧ್ರೆ ಅವ್ಳು ಉಸಿರಾಡೊಧು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋಧು ಎದ್ಧು ತೋರಿಸ್ತಿತು, ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಧೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಧುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರ್ ಇರೋ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಧ ಮೊಲೆಗಳ ಧರ್ಶನ ಆವರ್ತಿತು ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಅಬ್ಬಾ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಏನು ಸೈಜ್ whaaaaaawh excelent ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ನಿಥಿಲಾಲತೆ, ಆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನ ನಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚೀಪೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಂಗೆ ಮೂರ್ ಜೆನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿ ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಲಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಥಿತೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ aahhhh.. ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮದ್ದ್ಳು,

ಸರಿ ಆ ಕ್ಷ್ಣಧಾಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಎಧ್ಧಿಧಲೋ ಮಲ್ಗಿಧಲೋ ಅಂತ ಗೊತಿಲದೇ ಹಾಗೆ ಒಂಧನ್ನ ಚೀಪ್ತಾ ಇನ್ನೋಧು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಕ್ತ ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾಯಿದೇ, ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋಂಡಿಧ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ underware ಕೂಡ ಕಳಚಿ ನನ್ನ ಬರಿ ಗಾತ್ರದ ಅಂದ್ರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 8″ ಇರೋ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆನ ಕೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೆ, ಶೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾನ್ಯನ್ ಮಾಢಲ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಮೂಢಲ್ಲೇ ಸೋತಧಾ ವರೆಗೂ ಎಥಿಧ ಸೀರೆ ಹಾಗೆ ಇತು ಇನ್ನು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋಧು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋಧು ಮಾಡೋ ಹೊತಿಗೆ ಅವ್ಳು ಹೇಗೋ ತಡ್ಕೊಂಡು ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಧ್ಧ್ರಿಂಧ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಕೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಂಧೇ.

ಹಾಗೆ ಸೊಂಟಧ ಹತಿರ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆನ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನೀರ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ದೇಹಧಾ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಧೇ ಇನೇನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿ ಟಚ್ ಆಗತಿಧ ಹಾಗೆ ಅಥಿತೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ aaaaah ಅಂತ ಅನ್ಧಳು, ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿಧೆ ತುಣ್ಣೆನ ಒಂದೇ ಸಲ ಪಚಕ್ ಅಂತ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೂಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿವರ್ಗು ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡಿಧ ನನ್ನ ಲವ್ಲೀ ಅಥಿತೇ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇತಾಳೇ ಮಾಯಣ್ಣ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ನನ್ನ ತಿಕನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ದ್ಳು, ನನ್ನ ಮಹತಾರ ಜೀವನಧಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೂಢಳಾನೇ ಬಾರಿ ಆಧರಿಂಧ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಧಲೆ ಅಂತಾನೂ ಗಮನಿಸದೇ ಹಾಗೆ ಹಿಂಧೆ ಮುಂಧೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಡ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಧೆ ಆಗ ಅತ್ತೆ ನಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ abbaaaa aaaaahhhh oooooooo rohiiiii ummmmmaahhhh ಧೆಂಗೂ ಧೆಂಗೂ ಇನ್ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ plz aaaahhaa…innuuuuuuuu naanu ಸೊಂಟನ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಧೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಧೆ ಆಗ ಅವ್ಳು ನನ್ ಚಿನ್ನ… Ayyoooo ammmmaaaaa ha ha ooouuuuuu ನಿನ್ ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆ ನಿನ್ ತುಣ್ಣೆಲಿ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತ್,

ಅದಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ಮೇಲೆ ಬಿಳೋಧು ಮುಟ್ಟೋದು ಮಾಡ್ತಿಧೆ ಆಧ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರ್ಗಾಧೃ ಗೊತಾದ್ರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನಿಧೆ ಇನ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ದೆಂಗೋ ದೆಂಗೋ ahhhhhhaaa ammmaaaaaaa ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ತುಲ್ಲನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕು ನನ್ ರಾಜಾ… ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾ ಥಾಬಾಥ ನಂಗೆ easy ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳ ಸೊಂಟನ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು, ನಾನು ಸತತ 8 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ out ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತರಹ ನಿಧೇ ಇಲ್ದಹೆ ಧೆಂಗಿಧ್ವಿ ಇಧಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ದು muಯಗ ಆಯಿತು ಅಧಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನೇ ತಂಧೆ ಆಧ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,,, ನಾವು ಇವರ್ತಿಗೂ ಧೆಂಗತಾನೆ ಇಧಿವಿ…ಫುಲ್ ಮಜಾ ತಗೋಲ್ತಹಿಧಿವಿ.