મિત્રના ઘરમાં સેક્સ -[ભાગ ૨]

આ વાર્તાના પહેલા ભાગમાં આપે જોયું કે કઈ રીતે હું સુરેશભાઈના ઘરમાં સેક્સ ની વાતો કરતી છોકરીને સેક્સ માટે પૂછી ઉઠ્યો, હવે આગળ વાંચો.

છોકરી પહેલા કઈ બોલી નહિ અને પછી હંસી પડી. તમે તો પપ્પા ના અમદાવાદ વાળા વેપારી છો ને, મેં કહ્યું તારા પપ્પા કરતા તો ઘણો યુવાન છું અને તારા કરતા પણ ૪-૫ વર્ષ જ મોટો હોઈશ, આ તો બાપદાદાનો ધંધો છે એટલે જલ્દી લાગી ગયો છું. છોકરી કઈ બોલી નહિ અને મારી હિંમત થોડી ખુલી હું તરત એની પાસે જી ચઢ્યો અને એની સફેદ બ્રાં માં ડોકાતા એના મોટા મોટા બોલ દબાવવા લાગ્યો એ ઉંચી નીચી થવા માંડી અને મને જોઇને જાણેકે હવે એને એની ચૂત સંતૃપ્ત કરવાનો રસ્તો મળી ગયો હતો. એ એનો હાથ પણ એના બોલ ઉપર લાવી અને મારા હાથો ઉપર પોતાના હાથો મૂકી દબાવવા લાગી. હું હવે કામુક થઇ રહ્યો હતો અને મારો લંડ જાણેકે બેકાબુ થવા લાગ્યો. મેં ધીરે રહીને હાથ હટાવ્યા અને એ મોટા અને દુધાળા સ્તન ને સફેદ બ્રાં ના કેદખાનામાંથી આઝાદ કરવા બ્રાં ના હુક પાછળથી ખોલી નાખ્યા.

મારી સામે હવે એ સેક્સી જવાનીના મસ્ત મોટા અને કામુક બોલ હતા. એના નીપલ મોટા હતા જે એણે કોલેજમાં કદાચ એની સેક્સલીલા આચરીને વધાવેલા હતા. હું મારા હાથો વડે એના મસ્ત મોટા અને ઘેરા ગુલાબી રંગના નીપલ દબાવતો હતો, છોકરી પોતાના દાંત વડે પોતાના હોઠ કરડવા લાગી ગઈ જે એની કામુકતા માં થયેલો અતિશય વધારો સૂચવતા હતા. મેં મનોમન આ વરસાદ ની રાતને આ કામુક અને સેક્સી જવાની ના નામે કરવાનું નક્કી કરી લીધું. હું હવે મારું મોઢું છોકરીના મોટા સ્તન ને અડવા લાગે એ રીતે ગોઠવાયો અને ત્યારબાદ મેં એના ગુલાબી નીપલ ધીરે ધીરે ચૂસવા માંડ્યા. એ હાથ લાંબો કરીને મારો લંડ પકડવા લાગી. મેં એણે મદદ કરવા ના ઈરાદે મારી ઝીપ ખોલી અને મારો કામુક અને મોટો લંડ બહાર કાઢ્યો. હવે હું એ સેક્સી માલના બોલ બરાબર ચૂસવા માંડ્યો. મેં નીપલ સિવાય પણ એની સ્તન નો ગોળ ભાગ, સ્તન ની દબાતી છાતીનો ભાગ અને એના ખભે પણ મારા ગરમ ગરમ હોઠો વડે ચૂસવા માંડ્યું.

એ છોકરી હવે પોતાનો ભાન જાણેકે ગુમાવી ચુકી હતી, એની આંખો બંધ થયેલી હતી. એ હેઠી નમી અને નીચે બેસી પડી. મેં મારો કડક લંડ મારા હાથોમાં લીધો અને ધીરે રહીને આખો મોમાં લેવા માંડી અને મને હવે ખરેખર બહુ જ મજા આવવા લાગી હતી. હું મારો શરીર આગળ પાછળ કરવા લાગ્યો અને આ છોકરી તો લંડ ચૂસવાની કારીગર નીકળી એ આખો લંડ ગળા સુધી લઈને મને “ડીપ થ્રોટ ” સેક્સ નો મજા કરાવવા લાગી. હું ખુબ ઉત્તેજિત હતો અને મને લંડ ઉપર હવે બહુ મજા આવવા લાગી હતી. સેક્સી અને કામુક છોકરીએ એના હાથો મારી ગાંડ ઉપર મૂકી દીધા અને એણે એનો લંડ ચુસવાનું કાર્યક્રમ ચાલુ જ રાખ્યું. એને કદાચ લંડ ચૂસવું વધારે સારું લાગતું હશે. મેં પણ એને એની રીતે લંડ ચૂસવા દીધો. ૩-૪ મિનીટ બાદ હોટ છોકરીએ મારો લંડ એના મોમાંથી બહાર કાઢ્યો જે હવે એના ક્ષેત્રફળની દરેક જગ્યાએ આ છોકરીના કામુક મો માં ચૂસાયેલો હતો. મારો લોડો લાલ થયેલો અને લપકારા મારતો હતો.

આગળના ભાગમાં વાંચો કે કઈ રીતે મેં આ છોકરીને એના જ ઘરમાં સેક્સ લીલા આચરી કઈ રીતે એક પ્લેટફોર્મ પર બેસાડીને ચોદયા કરી..આપના બહુમુલ્ય કમેન્ટ્સ આવકાર્ય છે.