रांड अंजली व तिचा मानलेला भावू

मुंबईतील ही कथा . अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची . तिचे वय साधारण २० वर्ष होते . दिसायला गोरी गोरी पान ,बारीक शरीर यष्टी . तसेच केस बॉब कट केलेलं . तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची . त्यामुळे अंजली ही घरी असायची .

दुपारी कॉलेज मधून आल्या नंतर ती घरातलं सगळं काम करायची . तिचा एक मानलेला भाऊ होता . त्याच नाव नीरज होत . नीरज च्या कुटुंबाचे अंजली च्या घरच्यांशी पहिल्या पासून घरोब्याचे संबंध होते . नीरज हा कॉलेज मध्ये तिच्या सोबत होता . शिवाय तिच्या बाजूच्या फ्लॅट मध्ये रहायचा . त्यांचं अंजली च्या घरात पहिल्या पासून येण जाण असायचं .

नीरज ला ती मानलेला भाऊ मानायची . लहानपनापासून ते एकत्र असायचे , म्हणजे शाळेत एकत्र जायचे , कॉलेज मध्ये एकत्र असायचे . अंजली चा एक बीएफ होता . तो ही नीरज चा मित्र होता . पण नीरज ला मात्र कोणीच gf नव्हती . आणि तसाही तो दिसायला काही खास नव्हता . पण त्याची शरीर यष्टी खूप चांगली होते .

एक दिवस अंजली दुपारची घरी होती . सगळी काम आटपून घरी बसली होती . तिने ती शर्ट . आणि हाल्फ चड्डी घातलेली होती . तेवढ्यात दोअर बेल वाजते . ती दरवाजा उघडते . तर नीरज आलेला असतो .

अंजली : ये ना आत .

तो आता आत येतो . व सोफ्यावर बसतो . तो थोडा उदास असतो .

अंजली : काय रे काय झालं . एवढा उदास का आहेस .

नीरज : नाही काही नाही .

अंजली : खरच काही नाही . मी तुला लहान पंनापासून ओळखते . घरी कोण ओरडल का ?

नीरज ; नाही ग .
अंजली : बस काय भावा आता बहिणी पासून लपवणार का ?

नीरज : अग आज fb ला एका मुलीला प्रपोज केल .

अंजली : हो का . मग ती नाही म्हणाली असणार .

नीरज : हो . नेहमी प्रमाणे . मला ना कंटाळा आलाय . आता पर्यंत मला एकही मुलगी पटली नाही . माझ्या सोबत चे सगळे दोन दोन पोरी घेऊन फिरतात .

अंजली : नको टेंशन घेऊस . मिळेल एक दिवस तुला .

नीरज : कधी . मला पण वाटत ना . माझा ना रोज मूड होतो . पण काय करणार .

अंजली : उशी घे , किव्हा जा बाथरम मध्ये

नीरज : किती दिवस करू अस .

अंजली : तू चुतीया आहेस .

नीरज : का .

अंजली : एवढी सुंदर मुलगी तुझ्या समोर आहे आणि तू .

नीरज : ये यार आपल लहान पणा पासून बहीण भावाच नात आहे .

अंजली : हो , पण मानलेल .

नीरज : हो पण आहेच ना .

अंजली : म्हणूनच म्हटलं चुतीया आहेस . अरे ही घरच्यांनी लहानपणी बांधलय नात . हे काय खर नसत . हे बघ. तू रोज इथे येतो . सर्वांना माहीत आहे . व हे पण माहीत आहेत आपल्यात बहीण भावाच नात आहे .

नीरज : मग काय म्हणणं आहे तुझ .

अंजली : घरी जा , आणि हलव चुतीया ..

नीरज : सॉरी .. पण मी केलेलं तुला चालेल . आणि तुझ्या बीएफ चा विश्वास घात केल्या सारखा नाही ना होणार .

अंजली : जा घरी तू ..

नीरज ला आता काय करू आणि काही सुचत नाही .पण शेवटी लवड्याची भूक आणि समोर भोक म्हटल्या नंतर तो तिला जवळ ओढून घेतो . व जोरजोरात तिला घासू लागतो . तिला दाबू लागतो . तिला किसिंग करू लागतो . तिचे टी शर्ट बाजूला काढतो . ती ब्रा वर असते . त्याचा लंड आता ताठरतो . तिचे बुब्स खूप आकर्षक दिसत असतात . ती आता ब्रा काढते . तो तिचे बुब्स चोकतो . ती आता त्याची पॅंट काढते . व लंड कुरवाळू लागते . नीरज ला खूप हायस वाटत . तो पटकन आपल शर्ट काढतो . व तिच्या समोर ओपन होतो . ती त्याच्या बोडिला पूर्ण कीस करते . व त्यांचा लंड चोकते .

अंजली : काय तुझा लंड आहे रे . कसला तडफतोय तुझा लंड .. खूप मोठा आहे ..

आणि जोरजोरात चोकू लागते . नंतर तो तिची चड्डी काढतो .. व तिला पूर्ण नागडी करतो . नीरज ने तिला पाहिल्यानदा नागडी बघितलेली असते . तो तिच्या झाट्यावर हात फिरवतो . ती आता दीर्घ श्वास घेते . ती आता पलंगावर आडवी होते . व आपले दोन्ही पाय फाकवते . नीरज आता तिच्या पुसीत बोट टाकतो . तशी ती चिडते .

अंजली : चुतीया बोट काय टाकतोस . बोट टाकायला पाय फाकवले . लंड टाक ना . कधी पासून तो तडफतोय .

अंजली चे ते रूप बघून नीरज ही बावचळतो . तो आता तिच्या पुसीत लंड टाकतो . तिच्या पुसीला एक फ्रेश लंड मिळालेला असतो . तो आता लंड हळू हळू आत बाहेर करतो .

अंजली : अहाहा अहाहा … मजा येते रे .. झव मला लवकर ..

तो आता जोरात झवू लागतो .

अंजली : स्पीड वाढव तुझा झवाड्या , फाड माझी पुसी , मी तुझी बहीण नाही रांड आहे . अस समज . तुझा मित्र मला काय झवत नाय , फक्त दाबतो . पण तू मला झव मला पूर्ण खुश कर . तिच्या या बोलण्याने नीरज प्रेरित होतो . व तिला जोर जोरात झवू लागतो .
अंजली : आहाहा मस्त उम्म हुश अहाहा …

नीरज : खूप दिवसापासून मनात ईच्या होती .. तुला झवून काढायची . पण तुला काय वाटेल म्हणून गप होतो .. पण आता बघ तुला खूप मजा देणार . अंजली आज पासून मी तुझा भडवा आहे आणि तू माझी रांड आहेस . तुला रोज कच कचून झवणार .

अंजली : मस्त मी रोज झोपेल तुझ्या खाली . मस्त झवतोस तू .. उमह अहाहा हुश … लाव जोरात ..

तो तिला खालून झवत असतो . तर वर किसिंग करत असतो . आता त्याच पाणी गळणार म्हणून आपला लंड

बाहेर काढतो . व अंजलीच्या तोंडात देतो . व सर्व पाणी आता तिच्या तोंडात टाकतो . अंजली त्याचा लंड चोकून खाते . त्याच्या गोट्या चाटते . व शांत होते , नंतर नीरज ला सोफ्यावर उलट झोपायला सांगते .व स्वता त्याच्यावर झोपते .

अंजली : खूप मला मस्त झवलास मला ..

नीरज : हो का .. तुझ्या बीएफ पेक्ष्या ..

अंजली : बेवड्याचा उठत पण नाय .. कसला मित्र तुझा , फक्त पैश्यासाथी ठेवलाय त्याला .

नीरज : हो का ..

अंजली : आणि झवण्यासाठी तू आहेस ना .

नीरज : हो ..

मग नीरज तिला आपल्या मिठीत घेतो ,

नीरज : तुझ माझी आज पासून रांड झाली ..

अंजली : तुझीच नाय .. सगळ्यांची . खूप जणांनी मला झवल आहे .

नीरज : माहीत आहे .. मला ..

मग ते एकमेकांच्या मिठीत झोपतात .

आता त्यांचा झवण्याचा कार्यक्रम रोज सुरू झाला होता . आणि तिचा बीएफ मात्र तिच्या वर खर प्रेम करत राहिला होता .