ફોન સેક્સ અને સેક્સ- [ભાગ ૩]

આગળના ભાગોમાં આપે વાંચ્યું કે શારદા મેડમ પહેલા મારી સાથે ફોન સેક્સ કરતી અને ત્યારબાદ એક દિવસે અમે લાગ જોઈ સેક્સ સાચે કરવા વિચાર્યું અને હવે મેં મારો લંડ એમની ચુતમાં નાખી દીધો, હવે આગળ વાંચો…….

શારદા લંડ વેઠી ગઈ અને એ આગળ પાછળ થઈને જોરજોરથી પોતાની કામુક અને માંસલ ચૂત ચોદાવતી રહી. મેં પણ મારી શરીરની બધી તાકાત લગાવી એની ચુતમાં છેક ઊંડે સુધી મારો લંડ ખૂંપાવયો પણ અ બધો માર મસ્ત રીતે વેઠવા લાગી. હવે મને શુરાતન ચઢ્યું અને મેં શારદા મેડમની ગાંડ ઉપર હાથ મુક્યા અને એને ઘોડી વળવા માટે કહ્યું. શારદા ઉભી થઇ અને પલંગમાં જ ઉંધી પાડી ગઈ મેં એને ઉંચી કરી અને એની ચૂત અને ગાંડ વાળો ભાગ મારી સામે ખુલ્લો હતો. મેં પોતાના લંડને એક હાથથી પકડીને શારદાની ચુતમાં પાછળથી ભરાવ્યો અને લંડ તરત જ એ ચીકણી ચુતમાં એક જ ક્ષણમાં ઘુસી ગયો. શારદા ઉન્હ..આહ.એવું બોલી ઉહન્કારા ભરવા લાગી.

મેં શારદાને ડોગી સ્તાઈલમાં ચોદતા ચોદતા મારો હાથ લંબાયો અને એની ગાંડ ના કાણા ઉપર ફેરવવા માંડ્યો. ત્યારબાદ મેં એ હાથની બીજી અને મોટી આંગળી શારદા મેડમની ગાંડમાં ઘાલવા માંડી એની ગાંડ ટાઈટ હતી છતાં થોડા પ્રયાસોમાં આંગળી અંદર જતી રહી. હવે શારદા એકદમ મસ્તી માં આવીને ચોદાવવા લાગી હું પણ ગાંડમાં ની આંગળી ને વધારે અને વધારે અંદર બહાર કરતો ગયો અને સાથે સાથે એની ચૂત પણ ચોદતો ગયો. શારદા પણ ક્રમશ ઝડપ વધારે અને વધારે કરી પોતાની ગાંડ હલાવતી જેથી લંડ અને મારી આંગળી કાણાઓમાં રહે.

હવે મેં મારો લંડ શારદાની ચુતમાંથી બહાર કાઢ્યો, ૫-૭ મિનીટ સુધી અંધારી ચુતમાં મેદાને પડેલો લંડ કોઈ જીતેલા લડવૈયાની જેમ બહાર આવ્યો, પણ મેં પહેલાથી જ એના માટે મોટું રણમેદાન વિચારી રાખ્યું હોય એમ શારદાની ગાંડ માંથી આંગળી કાઢી અને મારો લંડ એમાં નાખવા લાગ્યો. લંડ આંગળી કરતા વધારે પહોળો હોવાથી એ એકદમ ઘુસ્યો નહિ અને તેથી મેં શારદાની ગાંડમાં થૂંક્યો અને જરા જોર લગાવીને લંડ ઘાલવા લાગ્યો, આવું કરવાથી શારદા ને ગાંડ માં બળતરા થઇ અને એ ઓછી કરવા એણે પોતાના બેઉ હાથ થી ગાંડ બેઉ તરફથી પહોળી કરવા માંડી. આવું થતા મારો લંડ પહેલા કરતા આસાનીથી શારદાની ગાંડમાં ગયો.

શારદાની ગરમ ગરમ ગાંડમાં લંડ જાનેકે ભીનચાયેલો હતો, અને એકાદ મિનીટ સુધી લંડ એમ જ રાખ્યા બાદ હવે મેં લંડને એની ગાંડમાં અંદર બહાર કરાવવા માંડ્યો. શારદા પહેલા પહેલા હાલી નહિ પણ જેવી એની ગાંડ લંડ સાથે એડજસ્ટ થઇ ગઈ એ પહેલા ધીમે ધીમે અને ત્યાર બાદ તો ઝડપથી હલીને ગાંડ મરાવવા લાગી. મેં મારો હાથ લાંબો કર્યો અને શારદા ના સ્તન હાથમાં લઇ એની નીપલ્સ દબાવવા માંડી જેનાથી શારદા વધારે ઉત્તેજના પામી અને એણે ગાંડ ના સ્નાયુ કદાચ થોડા કશ્યા લંડ હવે એકદમ આવી પડેલા દબાણને જીરવી શક્યો નહિ અને મારો લંડ લગભગ એક ટેસ્ટ ટ્યુબ ભરાય એટલો વીર્ય શારદાની પહોળી અને મોટી ગાંડમાં ઠાલવી આવ્યો.

મેં જેવો મારો લંડ બહાર કાઢ્યો શારદાએ એને મોમાં લઈને એની પર રહ્યા સહ્યા વીર્યના ટીપા પણ ચૂસી લીધા.મારો લંડ લગભગ અર્ધા કલાક સુધી ચાલેલી આ કામલીલા ને કારણે લાલ લાલ થયેલો હતો અને શારદા પણ ચૂત અને ગાંડમાં લંડ લઈને થાકેલી લાગતી હતી, મેં અને શારદાએ ફોન સેક્સ માં કરેલા લગભગ બધા દાવ અમે આજે અજમાવ્યા હતા. આ દિવસ પછી મેં શારદાને ઘણી વખત અલગ અલગ જગ્યાએ ચોદી બદલામાં મને શારદા હમેશા મને કોલેજમાં ફાયદા કરાવે છે. એણે આપેલા પૈસા પણ કદાચ એ મારા લંડની સર્વિસ લઈને વસુલ કરે છે.