परपुरुषाला बायकोचे स्तन दाखवले

आता मी तुम्हाला माझा आणि माझ्या बायकोची एक गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे. मला ती वाचून तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर कळवून द्या.

आम्ही दोघे फिरायला जात होतो आणि आम्ही रेल्वे मध्ये जात होतो, आमची ट्रेन रात्री आठ वाजता चालली होती आणि सकाळी ७ वाजता आम्ही पोचणार होतो.

आम्हाला दोघांना बाजूची आणि वरची सीट मिळाली होती आणि आमचा प्रवास चालू होता.

आधी तर आम्ही दोघे एकत्र खाल च्या बर्थ वर बसून गप्पा मारत होतो आणि माझी बायको रुखसार ने एक पांढरी लेगी आणि वर एकदम पिंक कलर ची कोटन ची कुर्ती घातली होती, कुर्ती च्या बाजूला कट खूप वर पर्यंत होते आणि तिची लेगी त्या कट मधून दिसत होती आणि ती त्या कपड्या मध्ये खूप मादक दिसत होती.

पण आमच्या आजू बाजू च्या बर्थ वर काही मजेशीर लोक नव्हते काही मध्यम वय चे होते आणि एक दोन म्हातारे पुरुष होते आणि एक लहान मुलगा होता.

आम्हाला वाटत होते कि आमचा प्रवास खूप बोर असा जाणार आहे कारण कि तिथे कोणी असा जवान युवक कि माणूस नव्हता कि ज्याला माझी बायको तिच्या अंगाचे प्रदर्शन करून आकर्षित करू शकेल आणि त्याची मजा पाहू शकेल.

आम्ही एकदम उदास झालो होतो आणि आमच्या बर्थ वर झोपलो होतो आणि झोपायचा प्रयत्न करत होतो.

पण काही तास निघून गेले होते आणि सकाळी चार वाजता माझी झोप उडाली होती आणि तेव्हा माझी बायको पण लघवी करायला उठून तिच्या वर च्या बर्थ वरून खाली आली होती.

मग ती टोयलेट मधून परत आली आणि मी तिला खाली माझ्या बरोबर बसायला सांगितले होते.

मी पाहून घेतले कि आमच्या आजू बाजू चे सर्व लोक एकदम गाढ झोपले होते आणि तेव्हा मी माझ्या पत्नी बरोबर काही मस्ती करायचा विचार करू लागलो होतो आणि मी तिचे बोल कुरवाळू लागलो होतो आणि तिचे गाल वर कीस करू लागलो होतो.

मग मला पूर्ण खात्री होती कि सर्व झोपले आहेत आणि कोणी आपल्याला पाहत नाही आहे तर मी एकदन उदास होतो कि कोणी आपल्याला पाहत नाही आहे,.

मग मला जवळ च्या भागा मध्ये वरच्या सीटवर काही हालचाल होत आहे असे वाटले आणि मी पहिले तर एक माणूस झोपला नाही आहे आणि तो असा आडवा पडला होता आणि तो आम्हाला एकदम आरामात पाहू शकत होता.

मग मला समजले कि त्याला असे अंधारा मध्ये तर काही दिसणार नाही आहे पण त्याला हे तर समजेल कि इथे काही न काही तरी चालले आहे.

मग मी हे रुखसार ला सांगितले होते आणि आम्ही एकदम उत्तेजित झलो होतो.

ती काही जास्त धाडसी झाली होती आणि तिने माझ्या पेंट च्या वरून माझा लंड कुरवाळणे चालू करून टाकले होते.

तर मी तिच्या लेगी मध्ये हात टाकला होता आणि मस्ती करू लागलो होतो..

मग काही दहा मिनिट मध्ये तो माणूस त्याच्या बर्थ पासून खाली उतरू लागला होता आणि मी रुखसार ला सांगितले कि आता तो आपल्या कडे येईल आणि तू तुझे काम चालू ठेव आणि अजिबात असे कळू देऊ नकों कि आपण त्याला पाहून सावध झालो आहे.

मग मी माझा हात तिच्या कुर्ती च्या गळया मध्ये टाकला होता आणि तिचे एक बोल ला वर ओढून घेतले होते आणि त्या मुळे तिचे अर्धे बोल एकदम नागडे झाले होते.

मग तो माणूस खाली उतरला होता आणि आमच्या जवळून गेला आणि जरा पुढे कौन परत मागे वळून पाहू लागला होता आणि एक पाउल मागे आला होता हे पाहायला कि त्याने जे पहिले होते ते खरेच काही चालू होते कि त्याला काही भास झाला होता.

मग आम्ही त्याच्या कडे काही लक्ष न देता आमचे काम करत राहिलो होतो आणि मग तो दहा मिनिट पर्यंत उभा राहून पाहत राहिला होता आणि मग टोयलेट मध्ये उभा राहिला होता.

मग तो जेव्हा परत आला होता तेव्हा तो हळू हळू आम्हाला पाहू लागला होता आणि आमच्या जवळ येत होता आणि मग मी तिची कुर्ती एकदम वर करून टाकली होती आणि तिचे ब्रा मधून तिचे बोल काढून मी चोकू लागलो होतो.

मग तो आमच्या जवळ येऊन उभा झाला होता आणि एकदम निर्लज्ज होऊन पाहत होता मी तिचा बोल चोकणे बंद केले होते आणि मग तिला इशारा करून विचारले कि काय झाले आहे?

आता माझ्या बायकोचा पूर्ण बोल त्याच्या समोर एकदम नागडा झाला होता आणि तो घुरून पाहत होता.

मग तो माणूसला मी हाताने त्याच्या जागे वर जायचा इशारा केला होता आणि ती जाता जाता माझ्या बायकोच्या बोल ला त्याच्या हाताने घासून निघून गेला होता.

आय्य औऊ हः इऐइ.

आम्ही त्याला काही म्हणले नाही आणि आमचा प्रवास यशस्वी झाला होता.

मग तो त्याच्या सीटवर जाऊन झोपला होता आणि आमच्या कडे पाहत होता, आम्ही पण त्याला दाखवून दाखवून आमचे काम चालू ठेवले होते आणि मग मी त्याला रुखसार ची कुर्ती आणि तिची ब्रा पण एकदम काढून तिचे बोल दाखवून दिले होते.

त्याला आमच्या आधी उतरायचे होते आणि त्याने जाताना लाईट चालू केली होती आणि जाताना त्याची नजर माझ्या बायको वर होती.

मी पहिले कि तो माणूस कमीत कमी ५० वर्षाचा होता.

आता अशा रीतीने आम्ही नवरा बायकोने ट्रेन च्या प्रवासाची मजा घेतली होती.