મારી પાડોશી મીતા ચૂદાઈ

પણ મારા લંડ ના દર્દ થી મીતા ની ચૂદાઈ મા કોઈ ફેરફાર થતો ન હતો . મીતા તો હું જેમ દર્દ થી કણસતો તેમ તેણી ને વધારે મજા આવતી હોય તેવુ લાગતુ હતુ . આખરે પંદર મિનિટ ની ચૂદાઈ પછી મારો લંડ ખાલી થઇ ગયો . તેમા થી નીકળેલ બધુ જ વિર્ય મીતા એ ચાટી ને મારો લંડ સાફ કરી આપ્યો . મીતા અને હું ખુબ જ થાકી ગયા હોઇ , એમ જ શાંતી થી પથારી મા પડી રહ્યા . થોડી વાર પછી મીતા એ ઉભા થઇ પોતાના કપડા પહેરી લીધા અને મારા ઘર ના રસોડા મા પહોચી ગઇ અમારા બંને માટે ચા નાસ્તો બનાવવા માટે .

તેણી એ ગરમ ચા નાસ્તો બનાવ્યો અને મને પોતાના સુંદર નાજુક હાથ વડે ખવડાવવા લાગી . મે પણ મારા હાથે તેણી ને નાસ્તો કરાવયો .મીતા એ મને કહ્યુ કે , હું મારા પતિ થી જરા પણ સંતુષ્ટ નથી , તેનો લંડ ખુબ નાનો છે અને ચૂદાઈ વખતે ખુબ જડપ થી ખાલી થઈ ઠંડો થઇ જાય છે . તો હવે તુ જ કહે કે , મારે મારી ચૂત ની આગ કેવી રીતે શાંત કરવી ? મને રોજ ને માટે ચૂદાઈ કરી ચૂત ઠંડી કરી આપે તેવો કોઇ યુવાન જોઇએ . આ સ્થળે રહેવા આવ્યા તે પહેલા અમે જ્યાં રહેતા ત્યાં પણ એક તારા જેવો એક છોકરો રહેતો હતો અમારી બાજુ મા મે તેને પણ પટાવી ઘણા દિવસો સુધી તેની સાથે મજા કરી છે . તેને પણ ચૂદાઈ મારે શીખવવી પડી હતી .

તને પણ હું ચૂદાઈ માસ્ટર બનાવી આપીશ . બસ હું જેમ કહુ તેમ તુ કરતો જા તને પણ મજા આવશે . આમ કહી મીતા એ મને પલંગ પર સુવાડી મારા નગ્ન શરીર ને જીભ વડે ચાટવા લાગી . તેણી મારા ગાલ , હોઠ વગેરે થી શરૂ કરી ઘીમે – ઘીમે નીચે ઉતરવા લાગી . જ્યારે તેણી મારા લંડ સુધી પહોચી ત્યારે મારો લંડ તો ટાઇટ થઇ કુદકા મારતો હતો . મીતા એ તેને મોઢા મા લઇ ચૂંસી પુરો તૈયાર કરી લીધો ચૂદાઈ માટે . મીતા મારા નગ્ન શરીર પર ચડી ગઇ અને મારો લંડ ફરી થી ચૂત મા મુકી મને ચોદવા લાગી .

આ વખતે મને પણ મજા પડતી હતી તેણી ની ચૂત લગભગ પંદરેક મિનિટ મા શાંત થઇ ગઇ . પણ મારો લંડ હજુ પણ ટાઇટ હતો માટે મીતા એ તેને મોટી ગાંડ મા ચડાવ્યો અને ગાંડ મારવા નુ શરૂ કરી દીધુ . ગાંડ ચૂત કરતા વધારે કડક હતી . મને પણ મજા કરાવી . પછી થી જ્યારે પણ મોકો મળતો ત્યારે મીતા મારી પાસે આવી પોતે પણ મજા કરતી અને મને પણ મજા કરાવી દેતી .