મારી કામસૂત્ર વિડીઓ બની ગઈ -[ભાગ ૨]

આગળના ભાગમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મને એક ગોરીએ રોલ આપવાની વાત કરી અને એના ફ્લેટ પર બોલાવ્યો ત્યાં ગોરીની સાથે એક દેસી આંટી હતી. એણે ગોરી થોડી વાર માટે બહાર ગઈ ત્યાં સુધી મારી સાથે સેક્સી વાતો કરી મારો લંદ ઉઠાવ્યો અને મને રૂમમાં લઇ ગઈ. અહી સુધી મને બિલકુલ ખબર ના હતી કે મારો કામસૂત્ર વિડીઓ બની રહ્યો છે..હવે આગળ વાંચો.

હવે અમે બેઉ જણા એક રૂમમાં હતા જ્યાં એક કેમેરો પડ્યો હતો જે એક ચાદર જેવા કપડા વડે ઢંકાયેલો હતો અને ત્યાં બેડ મસ્ત ચાદરો ચારે તરફ સજાવેલી હોય એમ મસ્ત લાગી રહ્યો હતો. કવિતાએ મને ત્યાંજ બેડ પર બેસાડ્યો અને એ ધીરે રહીને જાણેકે મારો લંડ એના હાથના પાછળના ભાગે અડીને ગઈ. મારો ઉત્તેજિત થયેલો લંડ હવે ફૂંફાડા મારી રહ્યો હતો અને એને ચૂત જોઈતી હતી. આવું જો મારા રૂમ પર થયું હોત તો મેં ક્યારનાય મુઠીયા મારી લીધા હોત. હવે મારાથી રહેવાયું નહિ અને મેં ધીરે રહીને કવિતાના પગ પાસે મારો પગ અડાડ્યો. એની માંસલ બોડી અને સેક્સી બોબલા લંડ ક્યારનાય ઉઠાડી ચુક્યા હતા. કવિતાએ તરત જ મારા પગ સ્પર્શનો પ્રતિક્રિયા આપી અને એ સામે પગ મારી બેઠી. હવે મારાથી રહેવાયું નહિ અને મેં ઉભા થઈને આ સેક્સી દેસી આંટીને જોરથી બાથમાં લઇ લીધી. કવિતા કઈ બોલી નહિ અને મારી હિંમત ખુલી ગઈ. હું એના મોટા અને માંસલ બોબલા એની ઢીલી ટી-શર્ટ ઉપરથી ચૂસવા લાગ્યો. કવિતાએ હાથ લંબાવ્યો અને એ મારો પોપટ એટલે કે લંડ હાથમાં લઈને દબાવવા લાગી ગઈ. મારો લંડ આજે જાણેકે બહુ જ કડક હતો, જાણેકે સુકો લાકડો. હવે કવિતા નીચે નામે અને એણે ધીરે રહીને મારી પેન્ટ કાઢી નાખી.

મારો ઉભો થયેલો લંડ એકદમ લાલચોળ થયેલો હતો અને એ રીતસર જાણેકે ધ્રુજારી મારી રહ્યો હતો. કવિતા એ હાથમાં લઈને મારો લંડ જાણેકે મુઠીયા મારતી હોય એ રીતે હલાવી નાખ્યો. લંડ એના હાથમાં બહુ જ સુખ અનુભવી રહ્યો હતો અને હું પણ માથું પાછળ કરીને મજા લઇ રહ્યો હતો. હવે કવિતા એ મારી ઉત્તેજના હજી વધારી મૂકી અને એ મારો લંડ સીધો જ મોમાં લઈને ચૂસવા લાગી પાડી, એ આખો લંડ છેક ગળા સુધી લઈને જાણેકે એણે ખાઈ જવાનો હોય એ રીતે બચકા ભરતી હતી. મેં એને કહ્યું કે દાંત ચુભે છે એટલે એણે એની પકડ ઓછી કરી તોયે લંડ તો એ એટલી જ તીવ્રતા થી ચૂસી રહી હતી. મારી ઉત્તેજના ચરમ સીમાએ પહોંચેલી હતી. હું હાથ લાંબા કરીને એના મસ્ત મોટા બોબલા દબાવી રહ્યો હતો. એનો એક એક બોબલો લીટર જેટલો કદવાળો હતો. આજે ખબર નહિ કેમ મારી ઉત્તેજના બહુ જ વધારે હતી અને લોડો પણ જાણેકે બહુ જ કડક હતો.

હવે કવિતાએ લંડ મોમાંથી બહાર કાઢ્યો અને એ પોતાના બે બોલ વચ્ચે મારો લંડ મુકીને બોલને બેઉ તરફ થી દબાવવા લાગી ગઈ. હું મારા લંથીડ એના બેઉ બોબલા વચ્ચે આંચકા આપવા લાગ્યો અને અમે બેઉ જણા મસ્ત રીતે આ મોટા અને માંસલ બોબલાનું ચોદન કરવા લાગી ગયા. ૨-૩ મિનીટ સુધી બોબલા ચોદયા હશે ત્યાર બાદ કવિતા ઉભી થઇ અને એણે પલંગ નીચે હાથ ઘાલીને એક કંડોમ કાઢી અને એ મારા લોડા પાસે આવીને બેસી ગઈ. એણે મારા લોડા પર કંડોમ ચઢાવી દીધું.

આગળના ભાગમાં વાંચો કઈ રીતે મને ખબર પડી કે મારો કામસૂત્ર વિડીઓ બની ગયો છે.