मोबाईल च्या चार्जिंग बहाण्याने गेला, आणि..

मराठी प्रणय कथेच्या वेबसाइट वर आपले स्वागत आहे.. मुंबईतील झोपडपट्टी मधील एका चाळी मधील ही कथा . नमू ही आपल्या आई वडिलांसोबत तिथे राहत होतो . वडील हे एका प्रायव्हेट कंपनीत नोकरीला होते . तर तिची आई ही घरकाम करायची .

नमू आता कॉलेजला होती . तीच कॉलेज हे सकाळच असायचं . त्यामुळे दुपारी ती घरी असायची . तिचा कॉलेज मध्ये एक बॉय फ्रेंड होता . दुपारच्या वेळेस तिच्या घरी कोणी नसायच म्हणजे तिचे वडील कामाला आणि आई घर काम करायला गेलेली असायची त्यामुळे ती आपल्या बॉय फ्रेंड सोबत तासन तास बोलत बसायची . ती दिसायला सुंदर होती .

ती आपल्या बॉय फ्रेंड सोबत बोलत असायची हे तिच्या शेजारी एक नितिन नावाचा मुलगा होता . साधारण २५ वर्षाचा असेल तो तिला रोज बघायचा . तस तो शेजारी राहत असल्यामुळे त्याच काहींना काही बहाणा करून तिच्या घरी येण जान असायचं . नितिन ची तिच्यावर चांगली नजर खिळली होती . पण ती कधी त्याच्या नजरेला नजर देत नव्हती .

एक दिवस दुपारी नितिन आपल्या घरातून बाहेर आला होता . व तिच्या घरात डोकावून पहिलं तर ती मात्र अश अशीच बसली होती . आज ती आपल्या हीरोसोबत फोन वर बोलत नव्हती . थोडीशी ती टेंशन मध्ये वाटत होते . तिला बघून नितिन च्या मनात विचार चक्र सुरू झाले होते . बॉय फ्रेंड सोबत भांडली असेल का , त्यांचा ब्रेक अप झालं असेल का ? नक्की काय झालं असेल हे बघण्यसाठी तो तिच्या घरात जातो . त्याला बघून ती थोडी दचकते .

नमू : तू काय हव आहे .

नितिन : अग काही नाही ग . मोबाईल चार्जर खराब झाला आहे . तुझ्याकडे बारीक पिन चा चार्जर आहे का ?

नमू : आहे रे .

ती त्याला चार्जर देते . तो चार्जर हातात घेऊन तिथेच उभा राहतो .

नमू : झाल ना . आता निघू .

नितिन : राग नाही ना . तसा तुला हवा असेल तर ठेव . म्हणजे थोडी माझी चार्जिंग आहे .

नमू : नाही नको . काय उपयोग नाही . तसा ही माझा मोबाइल बंद पडला आहे .

नितिन : हा तरच तू टेंशन मध्ये आहेस तर . एक काम कर हा माझा मोबाईल घे . आणि कर बॉय फ्रेंड ला फोन .

नमू : नाही नको . थॅंक्स ..

नितिन : ठीक आहे .

अस म्हणून तो निघतो . तेवढ्यात ती त्याला थांबवते .

नमू : थांब ना ..

नितिन आता थांबतो .

नमू : फक्त २ मिनिट मोबाईल दे . मी फक्त त्याला फोन करून सांगते . माझ्या मोबाईल चा इशू झाला आहे . बिचारा उगाच काळजी करत असेल .

नितिन : अग २ मिनिट कश्याला तू भरपूर बोल . अनलिमिटेड पॅक आहे . काही टेंशन नाही . मी बसतो इथे .

तो आता सोफ्यावर बसतो . ती त्याच्या मोबाईल मधून आपल्या बॉय फ्रेंड ला फोन लावते . व आपला मोबाईल खराब झाला आहे अस सांगते . व तीच नेहमी प्रमाणे बोलणं सुरू होत . नितिन ची नजर मात्र तिच्यावर असते . तिने आता रेड कलर ची म्याकसी घातलेली असते.

५ ते १० मिनिट ती कंटिन्यू बोलत असते . व बोलता बोलता ती नितिन च्या बाजूला येऊन बसते . तसा अचानक नितिन ला हायस वाटत . त्याचा लंड अचानक उड्या मारू लागतो . कधी एकदा तिला कच कचून झवाव अस वाटू लागत . पण डायरेक्ट झडप मारली तर ही आरडा ओरड करेल याची भीती . म्हणून तो हलकासा तिच्या बाजूला सरकतो . व तिला हाताने स्पर्श करतो . ती बोलण्याच्या नादात नितिन ला सॉरी बोलते .

नमू : सॉरी ..

ती आता फोन कट करते .

नितिन : मीच सॉरी . तुला चुकून हात लागला .

नमू : इट्स ओके . चलता है .

नितिन : तू का सॉरी म्हणाली पण .

नमू : अरे २ मिनिट सांगून तुझा १० मिनिट मोबाईल वापरला ना .

नितिन : त्यात काय एवढं .

नमू : अरे अस नाही . माझ्यामुळे तुझा वेळ वाया .

नितिन : बर एक विचारू का .

नमू : विचार ना .

नितिन : मी तुला रोज बघतो . तू एवढं काय फोन वर बोलत असतेस..

नमू : तुला gf नाही का .

नितिन : नाही ना .

नमू : मग एकादी पटव . मग कळेल काय बोलते ती .

नितिन : समजलं नाही .

नमू : एवढा चांगला दिसतोस . तर एक gf नाही पटवू शकत .

नितिन : नाही ना

नमू : का ?