મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૩]

ભાગ ૨ નું ચાલુ . .
મસ્તાની : ક્યાં ભૂલ છે ?
એને જુવાન ને તસતસતો ભરેલો લંગોટ પહેરવા ને બદલે સપાટ પેન્ટી પહેરાવી હતી . ત્યાં આંગળી મૂકી મેં કહ્યું : અહી . આ .. આ. જે છે તે સપાટ નહિ પણ ભરેલો હોવો જોઈએ જેમ તમારી છોકરી ઓ ની બ્ર ભરેલી હોઈ છે એમ .
મસ્તાની : મને તો એની ખબર નથી . મેં કડી કોઈ ને જોયો નથી . કેવી રીતે દોરીસ ?

મારા મગજ માં શૈતાન અને જાંઘ વચ્ચે લોડો બંને જાગી ઉઠ્યા, મેં કહ્યું : હું બતાવું ? તને વાંધો ના હોઈ તો ?

ખુસ થઇ ને એ તાલી પાડવા લાગી . બોલી : હા હા મામુ , તું જ બતાવ . તું પણ આના જેવો જ જુવાન છું ને ?

એ મારા લેંઘા ની નાડી ખોલવા ગઈ. મેં એનો હાથ પક્ષી લીધો અને કહ્યું : એમ નહિ . પહેલા કહે કે બદલા માં તું સુ અપીસ.

મસ્તાની : તું જે કહે એ અપીસ.

હું વિચાર માં પડ્યો .આ ભોળી છોકરી ને કેમ કરી ને કહું કે મારું મગજ ફરી ગયું છે ? છતાં ય હિમત કરી ને હું બોલ્યો : બદલામાં તારે તારી તારી પીકી બતાવી પડશે .

મેં ધારેલું કે ગુસ્સે થઇ ને એ જતી રહેશે. કાલે દીદી ને કહી દેશે અને ફજેતો થશે. પણ એવું નો બન્યું . શરમાઈ ને એ નીચું જોઈ ગઈ અને ધીરે થી બોલી : સારું .

મેં કહ્યું : સરસ , તું થોભ જરા, હું આવું છું .

હું બાથરૂમ માં ગયો . જન્ઘીયો પહેર્યો પણ ટટ્ટાર લંદ ને અંદર ઘાલવો કેવી રીતે ? છેવટે મુથ મારી ને મેં એને રાજી કર્યો ત્યારે એ પુરાયો .

બહાર આવી ને હું માછીમાર માં પોઝ માં ઉભો રહ્યો અને લેંઘા ની નાડી છેડી નાખી .. આડધા પડધા ઉઠેલા લંડ ને અને વૃષણ થી જાંઘ થી જન્ઘીયો તાસોતાસ ભરેલો હતો . ફાટી આંખે મસ્તાની જોતી રહી ગઈ . શરમ થી એનો ચહેરો લાલ લાલ થઇ ગયો છતાં ય બોલી : હું આડકી સકું ?

મેં કહ્યું : હા જરૂર , પણ પછી મને તારે પીકી ને અડવા દેવો પડશે.

એ મારા પગ આગળ બેસી ગઈ . મો પર સ્મિત સાથે દાંત થી હોઠ કરડતા કરડતા એને મારી સામે જોયું. હળવા સ્મિત અને સ્પર્સ થી એને લોડો પમ્પડ્યો . થોડી વાર સુધી પમ્પલતી રહી . લોડા માં સળવળાટ થવા લાગી . એ બોલી : આ તો હાલે છે .

વધુ વાત વણસે તે પહેલા મેં એનો હાથ ખસેડી દીધો અને કહ્યું : પછી સમાજ પડીસ કે એ કેમ હાલે છે . હમણાં તું ચિત્ર માં સુધારો કરી લે .

કઈ બોલ્યા વગર ઉભી થઇ ને એ જવા લાગી , એનું કાંડું પકડી ને મેં કહ્યું : જાય છે ક્યાં ? તારા વચન નું શું થયું ?

એ ગભરાઈ ને બોલી : ભૂલ થઇ ગઈ મારી , મામુ મને માફ કરી દે. મને જવા દે.

મેં એને મારા બાહુપાસ માં લીધી અને કહ્યું : કઈ વાંધો નહિ . વચન ફોક , બસ ? તારી મરજી વિરુદ્ધ હું કઈ નો કરી સકું .

એને ચહેરો ઉંચો કરી મારી સમું જોયું / એટલી માસુ, અને પ્યારી લગતી હતી કે મારા થી રોકી સકાયું નહિ . નીચા નામી ને મેં મોથી મો ચિપકાવી દીધું . . તરત એ સત્પત કરવા લાગી અને કિસ ને છોડવા પ્રયત્ન કરવા લાગી . મેં એને હળવે થી પકડી રાખી . થોડી વાર માં એ સંત પડી . અને મને કીસ્સ કરવા દીધી..

,મેં જીભ વડે એના હોઠ ચત્ય સામે એને પણ મારા હોઠ ચાટ્યા . મેં જીભ એના મોમાં ઘાલી ચારે બાજુ ફેરવી . એને પણ એમજ કર્યું . કેટલી વાર સુધી કીસ્સ ચાલી એની અમને ખબર નો રહી .

એને છાતી પર હાથ ની ચોકડી કરી રાખી હતી એ છોડી ને હવે મારા ગળે હાથ વિન્તાડ્યા હતા . માત્ર નાઈટી થી ઢંકાયેલા એના સ્તન મારી છાતી સાથે ડાબી ગયા હતા . વધુ કૈક કરી બેસું ઈ પહેલા કીસ્સ છોડી ને મેં કહ્યું : જા , હવે જઈ ને સ્કેચ સુધારી લે અને સુઈ જા .
મારે હજી ઘણું વાંચવાનું છે.

બાકી નું વાંચો ભાગ ૪ માં