कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ४

काकूने माझ्या कडे बघितले मादक नजरेनं माझ्या लंड कडे बघितले आणि वाहिनी कडे बघून मिश्किल हसू लागली. मला कळेले होते खेळात अजून रंगत येणार आहे. मी फ्रेश होऊन बाहेर फेरफटका मारण्यास निघून गेलो. ह्या बसल्या जी मराठी लावून, एक एक भरलेल्या वाहिनी काकूंच्या सिरीयल बघत. स्वाती वाहिनीला झवून झवून तीच अंग मी आज मोकळे केले होते,

जोशी काकू माझ्या लवड्या कडे का बघत असतील आणि स्वाती वाहिनी आणि त्या मला पाहून का हसत होत्या ते पण मादक नजरेने पाहत, मी विचार करत फिरून परत माझ्या घराजवळ आलो, तर जोशी काका रिक्षा मध्ये बसून कुठं तरी बाहेर निघाले होते वाटते, जोशी काकू त्यांना सोडायला बाहेर परेंत आल्या होत्या.

जोशी काकूच वय साधारण 40 ते 42 होते, पण दिसायला एकदम कडक, जोशी काकूंचा बांधा मजबूत होता, अंग भरलेले होते, पोट थोडे पुढे होते पण चोपून साडी नेसण्यामुळे ते खूप सेक्सी वाटायचे, जोशी काकू गोऱ्या होत्या, जाड भुवळ्या, डोळे असे की नजरेने घायाळ करत , मोट्या गळ्याच्या ब्लाऊज मधून त्यांचे भरलेले आंबे येण्याजाण्याऱ्याला खुल आमंत्रणच देत, साडीचा पदर जोशी काकू एका साईट ला पिन करत, ज्याने करून टच भरलेले गांडगोळे दिसावे, जोशी काकूंचा ब्लाउज असा होता की त्याची गोरी पाठ दिसावी..

त्या गोऱ्या पाठीवर खूप विरळ केस, कंबरेचा घेर वळ्या पडलेला होता तरी पण जाऊन हाथ लावावं आह्ह्ह तिच्या कंबरेवर चुंबन घ्यावे असे वाटायचं, चोपून घातलेल्या साडी मध्ये मांड्या स्पष्ट दिसायच्या, दोन मोट्या मांड्या आणि आणि त्याला घेरलेले मोठे नितंब पाहतच मिटीमध्ये घेऊन चोळावे वाटत होते. तिला मी रोज बघायचो, शेजारी असल्यामुळे त्यांची गॅलरी माझ्या रूम च्या खिडकी मधून दिसायची, त्या काम आवरताना साडी वर खोचायच्या आह्ह्हह्ह त्यांचे वळ्या पडलेलं गोर पोट, विस्कटलेली केसांची बट, घामाघूम झालेली काख, उसळी मारणारे त्यांचे आंबे, गांड मागे करून पाटावर बसून ते धुणं धुणे घायाळ करत असे आह्ह्ह, जोशी काकुला कशातच कमी ठेवले नव्हते त्यांच्या गोऱ्या पोटऱ्या, पोटऱ्या वर विरळ केस पायात पैंजण, गळ्यात लाटाकणारे मंगळसूत्र आंब्याचा तुरा मिरवत होते, उंच असा देह.. लांब केस…. कुणालाही कचुन झवावी वाटणारी जोशी काकू. 2 मुलाची आई होती.

जोशी काकू माझ्या समोर होत्या मी म्हणालो काका कुठं बाहेर गेलेत का ? जोशी काकूंनी मला हलकी स्माईल देत सांगितले हो ना बाहेर गेलेत, पोर पण मामाकडे गेलेत सुट्या लागल्या मुळे, आणि ह्यांना मधेच अचानक काम आले, एकटे वाटेल बाई मला खूप, असे जोशी काकू मला म्हणाल्या, माझ्या कडे एकटक पाहत माझी शरीरयष्टी डोळ्यात भरवून घेत होत्या. मी पण कुठं गप बसणारा होतो, मी आहे की कश्याला एकटे वाटून घेता..

असे त्यांना म्हणालो, त्या डोळे वटारून म्हणल्या, हो का ?

आमचे हे संभाषण चालू असताना स्वाती वाहिनी खिडकीतून मला रागाने बघत होती. जोशी काकूंची आणि तिची हि नजरानजर झाली दोघी एकमेकींना पाहून हसल्या.

मी घराकडे वळलो, घरात सर्व जण आले होते भाऊ बातम्या बघत होता थोड्याच वेळात आम्ही सर्वानी सोबत जेवण केले. जेवण वाढताना वाहिनीच्या शरीराची हालचाल मी डोळ्यात टिपून घेत होतो. स्वाती वाहिनीला झवून झवून तिची गांड सैल करून टाकली होती आंबे चोखुन तिची बॉंडे मोठी केली होती.

सगळे आपल्या आपल्या रुम मध्ये झोपायला गेले होते.

मी माझ्या रुम मध्ये गेलो , राहून राहून जोशी काकू डोळ्या समोर दिसत होत्या त्या नागड्या कश्या दिसत असतील , अस स्त्रीचा उंच नागडा देह माझ्या वर आरूढ होऊन माझ्या लंडावर बसल्यावर काय मजा येईल या विचाराने माझा लंड उसळ्या मारत होता.

सगळे जण झोपायला जाऊन वेळ झाला होता , मला स्वाती वाहिनीला नागडे पाहण्याची इच्छा झाली , मी हळूच उठलो माझ्या खिडकी मधून जोशी काकूंच्या घराची लाईट चालू होती , पण आता त्यांच्या कडे जाणे शक्य नव्हते. गेलो तर बोंबाबोंब होणार. मी रूमच्या बाहेर आलो आणि हळूच स्वाती वाहिनीच्या रुम च्या फटी मधून बघू लागलो, स्वाती वाहिनी नागडी पडलेली होती भाऊ तिचे आंबे कुस्करून टाकत होता, वाहिनी भाऊ चा लंड चोळत होती आह्ह्ह हंम्म्म दात ओठात चावत होती. वाहिनी च्या पुच्चीवर भाऊने लंड सेट केला , स्वाती वाहिनी तंगड्या फाकवुन भाऊ कडून काच काच काच झवून घेऊ लागली आह्ह्हह्ह साली मदारचोद भाऊ शिव्या देऊन झवू लागला , काचाकच काचाकच आह्ह्ह फुस्स्ससअस्सस भाऊने दोन मिनिटांमध्ये त्याचा कार्यक्रम उरकला होता.

स्वाती वाहिनी रागाने लाल झाली होती, आज खूप काम होते ग असा म्हणून वाहिनीच्या परकरने त्याने लंड वीर्याने माखलेला पुसला आणि झोपी गेला. मी रूम मध्ये गेलो सगळी कडे निरव शांतता होती. मला माहित होते माझी झवाडी वाहिनीची आज खाज मिटली नव्हती, ती येणार माझ्या रुम मध्ये म्हणून मी दाराची कडी नव्हती लावली, माझी जॉकिच्या अंडरवियार मधून माझा तप्त लवडा बाहेर पडू पहात होता. मी चादर अंगावर घेऊन झोपलो होतो, स्वाती वाहिनी रूम मध्ये येऊन कडी लावून घेतली.

तिने काळ्या रंगाचा गुलाबी फुलांची डिझाइन असणारा गाऊन घातला होता, तिने तो खूप स्पीड मध्ये काढून टाकला आणि नागडी झाली आत मध्ये स्वाती वाहिनीने काहीच नव्हते घातले केसाळ पुच्ची फक्त कुरळ्या केसांनी झाकली होती, माझी चादर खेचून तिने वरतून माझ्या शरीराचा ताबा घेतला , मी काळ्या अंडरवियर घातली होती फक्त नागडाच होती बाकी, स्वाती वाहिनीच्या ओठावर ओठ टेकवले, ओठात ओठ घुसळून आम्ही जीभ चोखु लागलो…

मी तिच्या केसांना पकडून जोरात किस करू लागलो, माझ्या पाठीवर ती नखे ओरखडून मला एकदम जिर लावून किस करू लागली, स्वाती वाहिनीने माझी अंडरवियर काढून टाकली लंड तोंडात घेऊन पाचपाच करत चोखायला लागली आह्ह्हह्ह्हह आह्ह्हह तोंडाची पुच्ची करून माझा कडक आणि लांब सडक लवडा स्वाती वाहिनी तिच्या तोंडात घुसळून काढू लागली आह्ह्हह्ह्हह्ह्ह झवाडी आई ग काय मस्त लवडा चोखतेस, किती चोखंदळ आहेस ग तू आह्ह्ह, ये ना राणी माझ्या तोंडावर बस पुच्ची रगड तुझी आईघाले..

स्वाती वाहिनीने तिची भली मोठी गांड माझ्या तोंडावर ठेवली तिच्या पुच्चीचे ओठ बाजूला करून मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीमध्ये घुसळून काढू लागलो आह्ह्हह्ह हंम्म्म स्स्स्स आई ग , पुच्ची चाट रे साल्या हरामी कुत्र्या, झवाड्या त्या जोशीबाईला काय बच्चन टाकत होता मदारचोद आह्ह्हह्हह्ह्ह चोख जोरात पुच्ची, मी पुच्ची चाटत होतो , कधी तिच्या गांडीचे भोक आह्ह्हह्ह आणि ती असे बडबड करत होती, स्वाती वाहिनीची पुच्ची मी माझ्या जीभेने झवत होतो.

आह्ह्हह्ह्ह आई ग मेले रे , तुझी वाहिनी आहे रे झवाड पोरा, त्या जोशीला टोकायची का तुला रांडेच्या मी कमी पडते का रे मादरचोदा असे म्हणून पुच्ची माझ्या तोंडावर जोरात घासू लागली मी पुच्ची चाटून घेण्याचा स्पीड वाढवला, स्वाती वाहिनी माझ्या तोंडात झडली, आह्ह्हह्ह हम्म्म तिचे मादक खारट पाणी मी पिऊन घेतले. माझ्या समोर पाठमोरी होऊन तिची भली मोठी गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडु लागली, आणि पुच्ची मध्ये माझा कडक आणि लांबसडाक बुल्ला सेट करून गांड काचकन आपटून बुल्ला पुच्चीत रवून घेतला आह्ह्ह हम्मम्म्म आह्ह्हह स्वाती वाहिनी तिची गांड मागे पुढे करून माझा लवडा जोर जोरात पुच्चीत घुसळून घेऊ लागली.

मी तिच्या पाठीवर मुके घेत होतो तिच्या मानेवर तिच्या भारदस्त शरीरयष्टीला साजेशी पाठ चोळून मी पण खालून जोर लावून माझ्या स्वाती वाहिनीला झवत होतो , आह्ह्हह्ह आई ग किती झवाडा आहेस रे तू आह्ह्ह तुझा लांबसडक लोखंड घेयाला कुठल्याही स्त्रीला आवढेल आह्ह्हह्ह्ह, स्वाती वाहिनी कुत्र्या सारखी पोझ देऊन मला लवडा मागून पुच्चीत घालण्यास इशारा केला, स्वाती वाहिनीच्या गांडीच्या आता दोन विलग खापा झाल्या होत्या, माझ्या रोजच्या झवण्यामूळे तिच्या गांडीच्या खापा मध्ये अंतर पडले होते, स्वाती वाहिनीचे मागे कुत्र्या सारखे गांड करून थांबणे मला अधिक उतेजीत करत होते..

स्वाती वाहिनीचा कुत्र्याच्या स्टाइल टोकताना तिच्या शरीराचे वळण वेड लावत होते, तिचे आंबे लटकत होते, केस मोकळे होऊन गळ्यात पडले होते, जोर काढावेत तसे मजबूत दंड जमिनीवर जोर धरून होते, आणि थोडीशी मान वाकडी करून मागे काय होणार जीभ चावत अंदाज घेत होती. मी मागून स्वाती वाहिनीच्या पुच्ची मध्ये बुल्ला घुसवला, वाहिनी आह्ह्हह्ह्हह हम्म्म आह्ह्हह घुसला रे कुत्र्या आई झवाड्या आह्ह्हह्ह्ह पुच्चीच्या दाण्याला टेचतोय तुझा लंड आह्ह्हह आई ग तुझ्या गोट्या आदळत आहेत गांडीवर किती भरल्यात तुझ्या गोट्या आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह झव झव साल्या पुच्चीचे ओठ सोलून काढ आई ग असे स्वाती वाहिनी बरळू लागली….

मी माझा जोर लावून स्वाती वाहिनीच्या पुच्चीचा भोसडा करू लागलो कंबर घट्ट पकडून मोठे गांड गोळ्यावर कंबर आपटून आपटून पुच्ची मध्ये बुल्ला घुसळून काढू लागलो आह्ह्हह्ह्हह हम्म्मम्म्मम्म्म सटासट सटासट आह्ह झव झव राजा झव कचुन त्या जोशी काकुला पण असाच टोकशील का आह्ह्हह आई ग माझी पुची फाडली साल्या हरामी तू …. कूट कूट कूट आह्ह्हह ग आई झव माझी आह्ह्ह झवाड्या स्वाती वाहिनी च्या अंगात वीज संचारली होती , मी तिचे केस पकडून जोरात घोडे स्वारी करी लागलो आह्ह्हह्ह्ह आई मी आले राजा माझ्या पुच्चीचा बांध फुटतोय आह्ह्हह स्वाती वाहिनीने तिचे गरम वीर्य पाणी सोडले… मी पण झवून झवून तिच्या पुच्चीत पाणी सोडले आह्ह्हह्ह स्वाती वाहिनी म्हणाली अरे राजा तू आता का सोडली तुझी मलाई आह्ह्हह मी गरोदर होईल आह्ह्हह्ह गरम वीर्याची धार स्वाती वाहिनीच्या पुच्चीत बेंबीच्या देठा परेंत गेली होती ती सुखावली.. दमून तशीच खाली झोपली… मी पण स्वाती वाहिनीच्या गांडीच्या चिरे मध्ये लवडा रचून पडून राहिलो…

मला काय हुक्की आली माहित नाही, स्वाती वाहिनीच्या गांडीच्या चिरेत जीभ फिरवू लागलो तिच्या गांडीचे लाल भोक चाटू लागलो हम्मम्म्म आह्ह्ह राहुल आज नको रे उद्या ठोक माझं भोक.. मी हो म्हणालो आणि आम्ही नागडे मिठी मध्ये बिलगून झोपी गेलो, रात्री 3 वाजता लघवी ला उठलो तेव्हा वाहिनी नव्हती. लघवीला जाऊन परत झोपी गेलो.

सकाळी थोडे उशिरा उठलो आणि सगळे आपल्या आपल्या कामावर निघून गेले होते वाहिनी पण कुठं बाहेर गेली होती वाटते.
मी अंघोळ करून आवरून घेतले , चहा स्वतः बनवून ब्रेड बटर खाऊन घेतले, आज कॉलेज ला जायचा मूड होईना डोक्यात जोशी काकुला झवण्याचा विचार होता, जोशी काकुला झवताना ती कशी ओरडले, ती तिच्या नागड्या शरीराची कशी निगा राखत असेल, तिच्या पुच्चीत माझा लंड घातल्यावर ती कस करेल अनेक तऱ्हेच्या विचारांनी माझ्या मनाला घेरले होते, इतक्यात दारावरची बेल वाजली..