माझी मेवणी सुजाता

हलो मित्रानो मी सागर (नाव बदल)आज पहिल्यांदा मराठी सेक्स स्टोरी लिहत आहे तुंम्हाला नक्की आवडेल… मी मुंबईला राहतो. माझं लग्नं झालं असून मी माझ्या कुठूंबा सोबत राहतो. आता मी तुम्हाला माझी एक खरी स्टोरी सांगत आहे.

मला एक लहान मेवणी आहे तिचे नाव सुजाता ती दिसायला माझ्या बायको पेक्षा हि सुंदर होती,माझी बायको तीच्या पेक्षा वयानं मोठी होती ,म्हणून ती माझ्या हातून सुटली ,मला ती खूप आवडायची ,मी सासर वाडी ला गेलो की तिलाच बघत बसायचो ,तिला बिलगायचो ,सतत तिला स्पर्श करायला बघायचो ,तिचे वय असेल एक 18-19 वर्षे.

तिचे बॉ ल तर एवढे मस्त होते लगेच माझा नागोबा ताईट होत होता. तिला झावायची माझी खूप दिवसाची इच्छा होती पण हे कस शक्य होणाऱ असं मला वाटायचं, हि मराठी चावट कथा आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

एक दिवस देवाने माझं ऐकलं माझ्या बायकोला अचानक बर वाटत नसल्यामुळे तिची काळजी घ्यायला मला कॊणी तरी पायजे होत मी लगेच विचार केला कि सुजताला आणायचं ,बायकोने पण पर्वांगी दिली,मी काय कधि तिला घेऊन येतो असं झालं ,मी तयार झालो आणि निघालो माझी सासरवाडी पुणे म्हणजे 3 तास रनींग .मला ट्रेन मधून उतरून धावत जाऊ की काय वाट्त होत.

शेवटी गाडी थांबली एकदाची .मी त्यांच्या घरी पोहोचलो सुजता भांडी घासत बसली होती,लगेच तिला मिठीत घेऊ की काय असे झाले मला ,तीच्या घरच्यांना सर्व सांगून आम्ही दोघे तिथून निघालो,हि मराठी चावट कथा आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …आता मला ट्रेन मध्ये तिच्या बाजूला बसायचा चान्स सोडायचा नव्हता ,आम्ही शेजारी शेजारी बसलो,मी कसला गप बसतोय मी लागलो तिला चिटकायला तसे ती लाजत बाजूला होत होती…

मी तिला धीर दिला लाजु नको मला कशाला लाजतेस मी तुझा जीजू आहे ना असं बोलुन मी तिला जवळ ओढले व तीच्या गळ्यात हात टाकला ,तू किती सुंदर आहेस मला तू खूप आवडतेस,असे म्हणतं मी तीच्या बोल वर हात ठेवला आणि माझा बाबू राव ताईट झाला ना राव ,नंतर घरी येई पर्यंत माझा हात तीच्या खांद्यावरच होता जसा जसा चान्स मिळेल तसं मी तिच बोल पण दाबत होतो.आम्ही घरी आलो रात्री 11.30 वाजता.

मस्त जेवण झाले ,आम्ही जोपायच्या तयारीला लागलो,माझ्या बायकोला झोपेची गोळी चालू होती तिने गोळ्या खाल्ल्या होत्या आता तासभरात ti गाढ झोपणार होती ,रात्री चे 2.30 वाजले होते सर्व वातावरण शांत…

मला कसली झोप येते सेक्सी मेहुणी घरात असताना ,मी हळूच उठून बसलो आणि सुजतेकडे बघितलं मला ती जागी असल्याचा संशय आला,मी खुश झालो मी निर्लज्ज सारखा बायको कडे शरीर सुखाची मागणी करू लागलो सुजताला ऎकु ईईल असं बोलू लागलो ,माझी बायको मला नकार देऊ लागली, कारण तिला खूप झोप येतं होती.

मी निराश व्हायचं नाटक केलं तितक्यात मला सुजातच आवाज ऎकु आला……

काय झालं जीजू……..

माझं काळीज धड धड व्हायला लागलं तरी पण मी हिम्मत करून बोललो,अग तुझी ताई मला देत नाहीये,ती म्हणाली काय काय पाहिजे तुम्हाला काय देत नाहि ती,मी घाबरून बोलो -शरीर सुख ! हि मराठी चावट कथा आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात …

ती म्हणाली म्हणजे काय जीजू…..मी म्हणालो मला सेक्स करायची इच्छा होतेय आणि तुजी ताई नाहि म्हणतेय ,ती म्हणाली तिला बर वाट्त नाहीये ना बर वाटलं कि देईल तुम्हाला ,मी लहान मुलांसारखं हट्ट केला ,नाही मला आताच पायजे ,ती मला समजावण्याचा प्रयत्न करू लागली मी कसलं ऐकतोय,अचानक ती म्हणाली हे जर माझ्या हातात असतं तर मी तुम्हाला लगेच दिला असतं,हे ऐकून मी जवळ स्वार्गात गेलो,…

मी लगेच म्हणालो जे तूज्या दीदी जवळ आहे तेच तुझ्या जवळ आहे. तेव्हा तू करशील माझा बरोबर सेक्स ती घाबरत म्हणाली ताई ला कळलं तर,मी म्हणालो अग ती गाढ झोपली आता काय उठणार सकाळ शिवाय ..मग् करायची का सुरुवात ती लाजुन म्हणाली जीजू मी कधि केलं नाहि हे ,मला भीती वाटते,मी म्हणालो घाबरू नको मी आहे ना म्हणत मी तीच्या बेड वर गेलो तिने माझ्या बायकोचा गाऊन घातला होता जसा मी बेड आलो तसा माझा बाबुराव .माझ्या लुंगी तुन बाहेर येण्यासाठी ताडपडत होता.

मी सुजताला सर्व प्रथम गट्ट मिठी मारली ,बरेच वर्षांची इच्छा आता पूर्ण होणाऱ होती,तिचे ओठ तोंडात घेऊन तिला किस्स करू लागलो माझा एक हात तीच्या पाठी वर तर एक हात तिचे बॉ ल दाबण्यात वस्त होता, हि मराठी चावट कथा आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात … मी तिचे बूब्स खूपच जोराने दाबायला चालु केले ,मला तिला गरम करायचे होते,नंतर मी तिचा गाऊन बाजूला केला गाऊन मोठा असल्यामुळे मला जरा त्रासच झाला म्हणून मी तो उतरावून बेडच्या खाली फेकून दिला,आता मला सुजाताच संदर्या खुलं आम बघायला मिळाल,

बरेच दिवसाची तिला झावायची इच्छा असल्याने मला जास्त राहवलं नाहि,मी l

लगेच माझा मेन पॉईंट गाठायला सुरुवात केली,तिने लाल रंगची चड्डी आणि काळ्या रंगाचे ब्रेसर घातले होते ,मी तिचे ब्रेसर कडून तिचे गोरे गोरे बूब्स खूप दाबले तोंडात घेतले व चोकू लागलो,मला खुप मज्जा येत होती..

बायको उठेल या भीतीने मी सुजताची लाल रंगची चड्डी वरून खाली ओढायला सुरू केलं, हि मराठी चावट कथा आपण मराठी सेक्स स्टोरीज डॉट नेट वर वाचत आहात … अगदी पाया पर्यंत आणली,आणि बगतो तर काय तिची पुच्ची एवढी मस्त होती छोटे छोटं कुरुले केस टाबूस रंगचे तिच्या पुचीत अगदी शोभून दिसत होते…

मी तिला त्रास होऊ नये म्हणून तीच्या पुच्ची वर थोडे खोबरेल तेल सोडले व माजा बराच वेळ उडया मारत असलेला बाबू तीच्या पुचीवर हळूच ठेवला आणि एक धक्का दिला तोच ती जोरणे ओरडली मी तिचे लगेच तोंड दाबले तसे तीच्या डोळ्यातून पांनी येऊ लागले,…

मला आता थांबायचे नव्हते मी माझा झवण्याचा वेग वाढवू लागलो नंतर सुजलतापण माजा येऊ लागली तिने मला घट्ट धरून ठेवले आणि मी माझी कंबर वेगण हलवू लागलो अचानक माझी पीच करी तीच्या भोकात सर्वत्रा पसरली आम्ही अर्धा तास असेच पडून होतो …

मित्रानो माझी कथा कशी वाटली नक्की कळवा…माझ्या मोठ्या मेवणीला मी कसे ठोकले तें पुढच्या कथेत सांगेन….,…