ಮೊದಲ ಮಿಲನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು – 1, 2

ಅವಳ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪುಕೆಂಪನೆಯ ಬಣ್ಣ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಅವಳ ಆಸೆಯ ರಸ ಹರಿದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಚವನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆಯಲು ಆಗದಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅಗಾಧವಾದ ನಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಅತೀವ ಸುಖವನ್ನು ಅವಳು ಆಗಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸಿContinue reading… ಮೊದಲ ಮಿಲನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು – 1, 2