તમે ક્યારેય કોઇ ઇન્ડિયન સમલૈંગીક ચૂદાઇ જોઇ છે

તમે ક્યારેય કોઇ હિન્દી ઇન્ડિયન સમલૈંગીક ચૂદાઇ જોઇ છે ? મે જોઇ છે , મારો જોયેલ એક પ્રસંગ હું આપને કહુ છુ . હું એક વખત મુંબઇ મારા ઓફિસ કામ માટે ગયો હતો ત્યા એક સારી કક્ષા ના ગેસ્ટ હાઉસ માં રુમ બુક કરી હાથ મો ધોઇ ફ્રેશ થઇ મારુ ઓફિસ કામ પતાવવા નીકળી ગયો .
રાત્રે મારુ કામ પતાવવામા મોડુ થઇ ગયુ હતુ , હું બહારથી જ મારા મીત્ર સાથે જમીને રુમ પર આવ્યો હતો . સુવાની જગ્યા અલગ હોવા ના કારણે મને ઉંઘ નહોતી આવતી થોડી વાર પડખા ફેરવીને મને કંટાળો આવવા લાગ્યો તેથી હું બહાર લોબીમા ફરવા લાગ્યો ફરતા ફરતા મે જોયુ કે , એક રુમ ની બારી ખુલ્લી હતી તેમાંથી છોકરીઓનો હસવાનો અવાજ આવતો હતો
કુતુહલવશ મે બારીમાં જોયુ તો દંગ રહી ગયો રુમની અંદર પથારીમા બે યુવાન હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરીઓ નગ્ન હાલતમા એકબીજીના અંગો સાથે રમત કરી રહી હતી , મને જોવાની મજા આવી માટે હું ત્યાં સંતાઇ ને જોવા લાગ્યો એક છોકરીએ તેની બેગ માં થી રબરનો લંડ બહાર કાઢી ને પોતાની ચૂત પર પહેરી લીધો
તે લંડના આકારનુ રમકડુ હતુ , તે લંડ તેણે બીજી છોકરીને વાકી વાળી તેની ચૂત મા ચડાવી દીધો અને પુરી તાકાત વાપરીને કુતરા ની સ્ટાઇલ તેની ચૂત ચોદવા લાગી થોડીવારમા તેણે તેની ચૂત ફાડી નાખી , પછી વારો બીજી છોકરીનો હતો .
તેણે પણ આવી રીતે તેની ચૂત ફાડી તે બંને થાકીને એકબીજીને વળગીને સુઇ ગઇ હિન્દી ઇન્ડિયન ચૂદાઇ જોઇ ને મને પણ ઇચ્છા થઇ ગઇ મે મારા હાથે જ મુઠીયા મારી ને મારા લંડ ને શાંત કરી લીધો અને ઉંઘ આવવા લાગી હતી માટે મારા રુમમા જઇને સુઇ ગયો .