ચૂદાઇ ટીચર રીટા મેડમ .

અમારા વિસ્તારમા એક રીટા નામની છોકરી રહે છે તે કુંવારી છે અને તેને લંડ ને ચૂંસવા નો તથા તેના વડે ચૂત ચોદાવવા નો શોખ છે . શોખ છે રીટા મેડમ ના મો ને રોજ ચૂંસવા અને ચૂત ચોદવા માટે માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . રીટા મેડમ હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરે છે .જેથી મજા ની સાથે થોડી આવક પણ થઇ જાય .

રીટા ની ઉમર ૨૫ થી ૩૦ વચ્ચે હતી પણ શરીર સુડોળ અને ચામડી ગોરી દાગ વગર ની સાફ હતી . તેના મોટા ગુલાબી હોઠ માછલી જેવી આંખો અને મધ્યમ સાઇઝ ના સત્ન યુગ્મ કોઇ પણ ને પાગલ કરી તેની પાછળ ફરવા મજબુર કરી દેતા . હું પણ રીટા ને પટાવવા નો મોકો ઘણા સમય થી શોધી રહ્યો હતો ,.

આવો મોકો મને એક દિવસ મળી ગયો રીટા મેડમ ની નજર મારા પર પડી ગઇ હતી રીટા મેડમ એ મને તેના ઘરે કામ માટે બોલાવ્યો હુ ગયો ત્યારે ખુબજ સેકસી અને ઓછા કપડા પહેરીને બેઠા હતા તેણે મને સેકસના મારા અનુભવ વિશે પુછ્યુ , મે રીટા મેડમ ને કહ્યુ કે મે હજુ કોઇ ચુતનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી ,.

રીટા મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મને તેની બાજુમા બેસાડી કહ્યુ જો તારી ઇચ્છા હોય તો હું તને ચોદતા શીખવુ , મારી ખુશી ડબલ થઇ ગઇ . મે કહ્યુ જરુર મને તમારી પાસે ચૂદાઇ શીખવી ગમશે. તેણી એ મારા પેન્ટનો ચેન ખોલીને મારો લંડ તેના હાથમા લઇને ટાઇટ કરવા લાગ્યા . રીટા મેડમ ના નાજુક હાથમા જતા જ મારો લંડ એકદમ ટાઇટ થઇ ગયો .

રીટા મેડમ મારા લંડને તેના મો મા લઇ ને ચૂંસવા લાગ્યા પછી તેણે પલંગ પર સુઇ જઇને મને તેની ઉપર લઇ લીધો રીટા મેડમ એ મારા લંડને તેની ચુતમા મુકી ને મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે રીટા મેડમ ની ચુતને ચોદી તો તે ફાટી ગઇ .રીટા મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મારા લંડ ને તેના મો મા મુકી દીધો .

અને તેના ગુલાબી હોઠો વડે ચૂંસીને મારા લંડને શાંત કરી દીધો અને તેમા થી નીકળેલ બધુ પી ગયા આવી રીતે રીટા મેડમ ની ચૂત અને મો બંને ચોદવાની મજા લીધી . અને રીટા ને મારી ટીચર બનવા ની મજા આપી .