સુંદર શિક્ષિકા નો ચૂદાઈ શોખ .

જેવા ખુબસુરત નાજુક હાથ ના તમાચા મારા ગાલ પર પડવા લાગ્યા કે મારો નાનો લંડ ટાઇટ થવા લાગ્યો . મીના મેડમે મારા લંડ ને હાથ મા પકડી હલાવવા લાગ્યા મારો લંડ થોડી વાર મા જ ખાલી થઇ ગયો . લંડ મા થી જે વીર્ય બહાર આવ્યુ તેને મેડમે પોતાના ચહેરા પર મારા હાથે માલીશ કરાવ્યુ .

મેડમ ચૂદાઈ માટે ઉતેજીત થઇ ગયા હતા . તેમણે પોતાના બધા કપડા ઉતારી નાખ્યા અને સંપુર્ણ નગ્ન હાલત મા મારી સામે ઉભા રહી મને પકડી પલંગ પર સુવાડી દીધો . મીના મેડમ મારા નગ્ન શરીર ને પાગલ બની ચાટવા અને ચૂંસવા લાગ્યા . મારા પુરા શરીર ને ચૂંબનો થી નવડાવી મેડમે મારો લંડ પોતાના ગુલાબ ની પાંખડી ઓ જેવા હોઠ મા લઇ ચૂંસવા લાગ્યા .

મારો નાનો લંડ ફરી વખત ચૂદાઈ માટે તૈયાર કરી મેડમ મારા નગ્ન શરીર પર ચડી ગયા અને મારો લંડ તેની સાફ ચૂત મા ચડાવી મારા બંને હાથ મા તેના સત્ન પકડાવી મારા શરીર પર કુદી ચોદવા લાગ્યા મેડમ ચૂત ચોદી ધરાઇ ગયા . મીના મેડમે મને દુધ નો એક ગ્લાસ પીવા માટે આપ્યો પોતે પણ પીધો . આમ થોડો આરામ કરી ફરી વખત મને સજા આપવા નુ ચાલુ કર્યુ

હવે મીના મેડમ મારા લંડ ને ટાઇટ કરી મને તેની ચૂત ચાટવા કહ્યુ . મે ચૂત મા જીભ નાખી ચાટી મીના મેડમ સેક્સી સીસકારા કરવા લાગ્યા . આખરે તેણી ની ચૂત મા થી બધુ પાણી નીકળી ગયુ . પછી મેડમ મને પલંગ પર ફરી વખત સુવાડી મારા નગ્ન શરીર પર ઉંધા મોઢે ચડી ગયા અને મારો લંડ પકડી તેની મોટી ગાંડ મા ચડાવી દીધો અને મારા શરીર પર કુદતા પોતાની ગાંડ મારવા લાગ્યા .

ગાંડ ખુબ કડક હોય મારો લંડ દુખવા લાગ્યો . મારા સદનસીબે મેડમ ને પણ ગાંડ મારવા મા મજા આવી નહી માટે તે લડ બહાર કાઢી મને બાથરૂમ મા લઇ ગયા અને તેનુ રૂપાળુ નગ્ન શરીર સાબુ મારા હાથે લગાવડાવી સાફ કરાવ્યુ . મને પણ તેણી એ સાબુ લગાવી નવડાવી દીધો અને મને કોઇ પણ વ્યક્તિ ને આ ના કહેવા નુ કહી ઘરે જવા માટે રજા આપી .