ઇન્ડિયન વયસ્ક છોકરી સાથે દેસી બ્લોજોબ -[ભાગ 2]

જેવા અમે હોટલમાં આવ્યા હતા ત્યારથી જ આ છોકરીના સેક્સી ગુલાબી હોઠો ઉપર મારો લંડ મુકીને મારી ઈચ્છા તો દેસી બ્લોજોબ માટે થઇ જ ગએલી હતી એમ પણ લંડ મોમાં હોય ત્યારે આ દેસી બ્લોજોબ કેવી મજા આપે છે એ તો જેણે દેસી બ્લોજોબ ની મજા લીધેલી હોય એ જ કહી શકે છે. છોકરીએ તરત જ મારી પેન્ટ ખોલી નાખી અને લંડ મહારાજને બહાર કાઢી લીધા, લંડ ખુલ્લી હવામાં આવતા જ મને પણ રાહત થઇ નહિ તો બચારો ક્યારનોય જીન્સની ટાઈટ પેન્ટમાં ડોકું ઊંચું કરીને તરફડતો હતો ચાલો કોઈએ તો દયા ખાધી એની. આ વયસ્ક છોકરી હવે લંડને હાથમાં લઈને જાણેકે મુઠીયા મારતી હોય એ રીતે હલાવવા લાગી. એની અને મારી નજર મળેલી હતી અને એની આંખોમાં મસ્ત સેક્સ કરવાની ઈચ્છાઓ દેખાઈ રહી હતી.

એ એકાદ મિનીટ સુધી મારો લંડ હલાવતી જ રહી અને લંડ હવે મસ્ત લાંબો થઇ ગયો હતો, વયસ્ક છોકરીએ હવે લંડની ફરતે પોતાના સેક્સી હોઠો મૂકી દીધા અને દેસી બ્લોજોબ ચાલુ કરી દીધું, અરે આં તો મારે કઈ કહેવું પણ નાં પડ્યું કે મારો લંડ મોમાં લે આ છોકરી પણ કદાચ દેસી બ્લોજોબ ની શોખીન લાગતી હતી. લંદ મસ્ત ભીંજાઈ ગયો અને છોકરી હવે મસ્ત રીતે એને પોતાના મોઢામાં અંદર બહાર કરતી રહી, મને આ દેસી બ્લોજોબ માં બહુ જ મજા આવી રહી હતી કેમકે અત્યાર સુધી મેં મારો લોડો ઉમરવાળી આંટીઓ અને ભાભીઓને જ આપ્યો હતો આ પહેલો બનવ હતો જેમાં ૩૦ વર્ષ કરતા ઓછી ઉમરના મોઢામાં મારા લંડની સવારી ગઈ હોય. લંડ હવે ચુસાઈને લીધે જાણેકે તાનમાં આવી ગયો અને એની લંબાઈમાં થોડો હજુ વધારો થઇ ગયો હતો મારે હવે આ છોકરીની ચૂત જોવી અને લેવી હતી. મેં મારો લંડ એના મોમાંથી બહાર કાઢી લીધો અને એના પગ પહોળા કરી પેન્ટ કાઢી લીધી અને ટાંટિયા પહોળા કરતા જ મને ઝાંટથી ભરપુર એક ચૂત જોવા મળી, આણે કદાચ જનમ પછી નીચેના વાળ કોઈ દિવસ કાઢ્યા જ ના હતા. શેમ્પૂ કરવું હોય તો બે પાઉચ લાવવા પડે એટલા જથ્થામાં વાળ હતા. પણ મને ચુતના કાણામાં લંડ આપવામાં વધારે ઇન્ટેરેસ્ટ હતો એટલે મેં ઝાઝી પરવા કરી નહિ.

મારી આંગળી આ દેસી છોકરીના ચૂત પર ફરવા લાગી અને ચુતના કાણામાં આંગળી કરતા જ મને લાગ્યું કે આ છોકરી પણ મસ્ત રીતે ભીની થઇ ગયેલી છે અને લંડ લેવા માટે પણ તૈયાર છે. મેં ધીમે રહીને મારો લંડ એની ચૂત પર મૂકી દીધો અને ધીમે ધીમે કરીને લંડ આખો એની ચુતની અંદર ઘાલી દીધો. છોકરીએ એકાદ બે સિસકારા બોલાવ્યા અને એકાદ મીનીટમાં એ પણ બંધ થઇ ગયા.મારા હાથ આ દેસી છોકરીના મસ્ત બોબલા ઉપર હતો અને હું લંડ અંદર બહાર કરવા માટે મારી કમર હલાવી રહ્યો હતો મારા હિસાબે આજ બેસ્ટ કસરત હતી. કમર હલાવો અને રોજ સેક્સ કરો ફાંદ બહાર આવે જ નહિ.

પાંચેક મિનીટ સુધી મેં આ સેક્સી ઇન્ડિયન છોકરીની ચૂત મારી હશે અને ત્યાંજ મારા લોદાએ ધાર મારી અને વીર્ય છોડવા લાગ્યો. મેં તરત જ લંડ બહાર કાઢી હોટેલની ચાદરમાં દબાવી દીધો. એકાદ ટીપું છોકરીની ઝાંટમાં ભરાયો. અમે બેઉએ ત્યાં બાથરૂમમાં ડોલમાં લંડ અને ચૂત ધોઈને બસ સ્ટેન્ડ તરફ આવવા નીકળી પડ્યા. આ ગુજરાતી છોકરી ત્યારબાદ તો મને અમદાવાદમાં જ ઘણી વખત મળી છે અને અમે દેસી સેક્સ અને દેસી બ્લોજોબ કરતા રહીએ છીએ.