मित्राच्या भाभीसोबत सुहागरात्र साजरी केली

हेलो मित्रांनो, मी संजय आपल्याला सांगत आहे की कशाप्रकारे माझा मित्र धीरजने त्याच्या भावाच्या वाईफबद्दल कामुक वर्णन करून माझी कामवासना चाळवली. त्यानंतर त्याने मला त्याच्या गावाला, त्याच्या घरी लहान भावाच्या लग्नानिमित्त नेलं. तो तिथे त्याच्या भाभीला माझ्यासोबत झवण्यास तयार करणार होता. मग त्याच्या हवेली सारख्या घरी पोहोचल्यावर माझी त्याच्या भाभीसोबत कशी ओळख झाली व शेवटी भाभी हवेलीच्या तिसर्‍या माळ्यावर असलेल्या एका खोलीत जाताना मी तिचा कसा पाठलाग केला व मग एका रूम मधून कसा एक हात बाहेर आला व मला आत मध्ये खेचून घेतलं; हे सर्व तुम्ही वाचलात. हे भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: मित्राच्या भावाच्या वाईफ सोबत सुहागरात्र
मित्राच्या भाभीसोबत माझी सुहागरात्र
आता मी समोर काय घडलं ते सांगतो:
मी रूमच्या बाहेरच उभा होतो की तेवढ्यात एक हाताने मला आतमध्ये खेचून घेतलं. आत मध्ये येताच मी पाहिलं की तो हात माधवी भाभीचा होता!
माधवी भाभी म्हणाली: माझा पाठलाग का करत आहेस?
मी म्हणालो: नाही भाभी, असं काही नाही. मी तर बस असंच आलो हे बघायसाठी कि या रूममध्ये काय काय आहे?
माधवी भाभी: असं आहे का? ठीक आहे मग. चल मी तुला दाखवते रुम.
मग भाभी माझा हात पकडून मला रूम दाखवायला लागली. “बघ इथे घरी कामात येणारे सामान आहेत, जूने पलंग, बेड, टेबल खुर्च्या आहेत. आणखी काही पाहायचा आहे का तुला?” माधवी भाभी जशी थोड्या रागातच होती. पण तरीही मी विचार केला की एकतर धीरजने माझ्या इच्छेबद्दल भाभीला सांगितलं असावं आणि भाभीनं धीरजला म्हटलं असावं की मी तुझ्या मित्राकडून पण झवून घेणार आणि यासाठीच भाभी वरती आली असावी. सर्व लोक खाली संगीत कार्यक्रमात व्यस्त आहेत. आताच चांगली संधी आहे आणि मी विनाकारण विषयांतर करत आहे तर भाभीला राग तर येईलच ना?
मग मी वेळ न घालवता आपलं काम सुरू करण्याचा विचार केला. सर्वात आधी मी भाभीच्या लवचिक कमरेवर हळूच हात ठेवला! माझ्या कडून झालेल्या ह्या अनपेक्षित स्पर्शाने ती दचकली. तिच्या तोंडून तो आवाज बाहेर पडला ज्या आवाजाने प्रत्येक मर्द मदहोश होतो, “आहहहह…..”
मग काय सांगता मी एका चांगल्या सेक्सच्या खेळाडू सारखा भाभीला डाव्या हाताने त्यांच्या कमरेला तर उजव्या हाताने त्यांच्या दंडाला पकडून मागून धरलं आणि माझ्याकडे खेचत तिच्या गालांवरून ते तिच्या ओठांवर किस केलं. तशी तिच्या तोंडून दुसरी सुस्कारी निघाली, “आह्ह्ह..” मी न थांबता माधवी भाभीला चुंबन करत होतो. तिच्या गालावरुन होत तिच्या गळ्यावर आणि खांद्यावर किस करायला लागलो. तिच्यावर मी चुंबनांचा अक्षरशः वर्षाव केला. भाभी त्यात मला पूर्ण सहयोग देत होती. मी किस करत होतो आणि भाभी हसत सुस्कारे टाकत होती. मी भाभीच्या या आवाजांनी आणखीन कामातूर झालो. मी पहिल्यांदाच टीव्ही किंवा मोबाईलमध्ये नाही तर आपल्या खऱ्या जीवनात एखाद्या स्त्रीचे कामस्वर ऐकत होतो. मी तिच्या गालांवर, गळ्यावर, खांद्यावर किस करत होतो आणि ती माझ्या बाहूपाशात आणखी स्वतःला जखडून घेत होती. मी तिच्या कमरेला सहलवण सुरू केलं. भाभी आपल्या हाताने माझ्या हाताला दाबत होती. मीही रगडून-रगडून तिची कंबर दाबत होतो. मग मी तिच्या नाभीमध्ये बोट टाकलं आणि त्याच्याशी खेळायला लागलो तसा तिला गुदगुल्या व्हायला लागला आणि ती खळखळून हसायला लागली.
मग मी माझा एक हात हळूहळू वर नेला आणि तिच्या ब्लाऊज वरून वक्षावर हलकेच ठेवला. मी पहिल्यांदाच एखाद्या स्त्रीचे वक्ष पकडले होते. त्यानंतर मी हळूहळू तिचे वक्ष दाबले. तशी ती कन्हायला लागली. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने तिचे बुब्स मसलायला लागलो. तसे तिचे सुस्कारे भारी झाले. भाभीच्या सेक्सी आवाजांनी मी फारच कामपिपासू झालो होतो. आता मी आणखी वेळ न लावता तिचा पदर खाली सोडला. आता भाभीचा पोट एकदम उघडा पडला होता. आता मी तिच्या वक्षांना सोडून परत तिच्या उघड्या पोटावर मसलायला सुरूवात केली. “आह्ह्ह… हळू.. मारून टाकशील का? आपल्याकडे जास्त वेळ नाही आहे. पटकन माझी भडकलेली आग विझवून टाक. अविस्मरणीय बनव आपली सुहागरात्र.” माधवी भाभी म्हणाली.
मग मी खाली माझ्या टोंगळ्यावर बसलो आणि तिच्या पोटावर, तिच्या कमरेवर किस केलं. तसं तिच्या तोंडून परत कामस्वर निघाले, “ऊऊहहह…म्म्म..” मी मनसोक्त तिच्या कमरेवर चुंबन केले. त्याच्यानंतर तिच्या साडीला कमरेत खोचलेली सेफ्टीपिन काढली आणि साडी पकडून सोडायला लागलो. माधवी भाभी गोल गोल फिरत दूर जायला लागली तशी तिची साडी सुटायला लागली. पूर्णपणे साडी सूटल्यानंतर तिला जमिनीवरच सोडून मी भाभीकडे गेलो.
भाभी आता लाल रंगाच्या ब्लाऊज आणि पेटीकोट मध्ये होती. मी तिला आपल्या दोन्ही हातांनी तीच्या गांडीच्या खाली पकडून वर उचललं आणि आणि आपल्या चेहऱ्याला भाभीजीचं पोट चिपकवत गोल गोल फिरायला लागलो. किती मजा येत होती मला भाभीच्या जवानीच्या समुद्रात गोल गोल डुबक्या मारतांना! मी हळूहळू भाभीला बेडवर ठेवलं आणि तिच्या चेहऱ्यावर किस करत तिच्या वक्षांवर, मानेवर, ओठांवर किस करायला लागलो. भाभीला मी माझ्या मजबूत बाहुपाशात कसून घेतलं. आम्ही दोघं काही क्षण एकमेकांतच हरवलो होतो.
त्यानंतर मी भाभीच्या एका गालाला आपल्या हाताने कुरवाळत तिच्या गुलाबाच्या पाकळ्या सारख्या ओठांवर किस केलं. त्यानंतर मी तिचे स्तन जोरात दाबले. आता तर भाभीनही आपल्या दोन्ही हातांनी माझे दोन्ही हात आपल्या बुब्सवर दाबायला सुरुवात केली. काही वेळपर्यंत आम्ही हा खेळ खेळलो. त्यानंतर मी माझे हात तिच्या मांसल गांडीवर ठेवून त्यांना मसलायला लागलो. “किती मस्त गांड आहे तुमची भाभी! काय बुब्स आहेत तुमचे!” असं म्हणून मी माझं डोकं तिच्या बुब्सवर ठेवलं आणि परत किस करत सोबतच तिचे बुब्स आणि गांड दोन्ही दाबत होतो.
त्यानंतर मी खाली सरकलो आणि तिच्या पेटिकोट वरूनच तिच्या पुच्चीवर जोराने किस केलं. भाभी चांगलीच मदहोश झाली आणि आपली पुच्ची माझ्या तोंडाकडे आणायला लागली. तिने आपल्या दोन्ही हातांनी माझं डोकं तिच्या पुच्चीवर दाबायला लागली. मी तिच्या पुच्चीला पेटिकोट वरूनच चाटत होतो. ती सुस्कारे टाकत होती. आता मी तिच्या पेटिकोटचा नाडा खोलला आणि तो पेटिकोट तिच्या चिकण्या जांघेवरून खाली सरकवला.
आता माधवी भाभी पॅंटी आणि ब्लाऊज मध्ये होती. मी वर उठून तिच्या ब्लाऊज खोलला आणि तो बाहेर केला. “आई झवली! काय मस्त माऊ आहेत!” अचानक माझ्या तोंडून निघालं. आता मी पॅंटीच्या वरूनच भाभीची चूत चाटायला लागलो. तिची पॅंटी तर माझ्या चाटण्याने ओली झाली होती आणि सोबतच मी तिच्या मांड्यावर खूप रगडत होतो.
आता मी तिची पॅन्टी काढून घेतली आणि तिला खाली पूर्ण नागडी केली. मग मी माझ्या कपडे काढून पुर्ण नागडा झालो. मी भाभीची टांग आपल्या हातांनी पकडून तिच्या नंग्या पुच्चीवर बोट ठेवून चाटत होतो. भाभी माझ्या केसांना पकडून माझ्याकडून तिची पुच्ची चाटवून घेत होती. ती आपली पुच्ची माझ्या तोंडाला रगडत होती. तिच्या तोंडून मोठमोठ्याने सुस्कारे निघत होते. मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिच्या गांडीला चांगला वरून खालपर्यंत दाबलं, सहलवलं.
मग मी वरती सरकलो आणि तिच्या मावांचे निप्पल्स तोंडात घेतले. तिचा मंगळसूत्र तिच्या वक्षांमध्ये लटकत होता. पहिल्यांदाच मी एवढ्या सुंदर स्त्रीचे बुब्स बघत होतो. दोन्ही हाताने मी तिचे वक्ष पकडले आणि तोंडात घालून चुसायला लागलो. मग मी भाभीला वरून खालपर्यंत पूर्णपणे चाटलं. भाभीचे दोन्ही गाल, नाक, लिप्स, गळा, छाती, वक्ष, पोट, कंबर, पुच्ची, गांड, मांड्या आणि खालचा प्रत्येक भाग मी चाटला. तिने मला दोन्ही हातांनी गच्च पकडले. मी भाभीच्या पुच्चीवर माझा ताठ झालेला लंड रगडायला लागलो. आम्हा दोघांनाही मजा येत होती. तिच्या पुच्चीवर लन्डाने घर्षण केल्यावर आता मला तिलाच चोदायचं होतं.
ही माझी पहिलीच वेळ होती त्यामुळे मी हलका धक्का दिला. माझा लंड थोडा आत मध्ये घुसला आणि भाभी सुस्कारली, “उऊहहहह…. झव नं…” त्यानंतर मी माझे धक्के मोठे केले. आता भाभीची चुदाई सुरू झाली होती. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत खोलपर्यंत घुसवत होतो. ती हाताने माझी गांड दाबत होती आणि स्वतःही आपली गांड वरती हलवत होती. माझ्या उत्तेजना वाढल्या होत्या. मला तर विश्वासच बसत नव्हता कि मी माझ्या मित्राच्या भावाच्या सुंदर पत्नीला झवत आहे. मी कुणाच्या तरी बायकोची पुच्ची ठोकत आहे.
या जोशमध्ये मी तिला चोदत होतो. तीही काम सुस्कारे घेत झवण्याचा आनंद लुटत होती. चोदताना कधी मी तिचे स्तन दाबायचो तर कधी लिपकिस करायचो. मग मी माझे ठोके वाढवले. शेवटी माझ्या लंडातून विर्याचे फवारे निघाले आणि झटके मारत तिच्या उघड्या वक्षांवर ते सोडले. एवढा जबरदस्त झवल्यानंतर आम्ही दोघे एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपलो. आमची सुहागरात्र आटोपली होती.
रात्री नऊ वाजता आम्हा दोघांचीही झोप उघडली आणि आम्ही दोघे कपडे घालून बाहेर आलो. खाली पाहिलं तर संगीत कार्यक्रम संपत आला होता. आम्ही दोघं एकमेकांना पाहून हसत होतो. जेव्हा मी झोपायला जायला लागलो तेव्हा मला धीरज भेटला. त्याने मला विचारलं, “काय मित्रा कशी झाली माझ्या भाभीसोबत सुहागरात्र?” मी म्हणालो, “तुला कसं माहित पडलं?” धीरज म्हणाला, “मी खिडकीतून सर्व पाहिला आहे. सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत. अरे यार तु ह्याच कामासाठी आला होता पण दुख या गोष्टीच आहे की आता मीच तिला झवलो नाही.” मी म्हणालो, “तर काय झालं? तू तर नेहमीच भाभीसोबत असणार आहेस. केव्हांपण झवू शकतोस तिला. पण एक सांग भाभीला झवताना मी पाहिलं की तिच्या पुच्चीवर तर कोणताच तीळ नव्हता.” धीरज म्हणाला, “कारण मी तुला खोटं सांगितलं होतं मित्रा. मी कधी माझ्या भाभीला झवलोच नाही.”
हे ऐकून तर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. मी म्हणालो, “मला तर वाटलं की तूच तिला माझ्याकडे पाठवलं आहेस झवायला. अरे बापरे!! याचा अर्थ मी तिला पटवून झवलो. जर ती मानली नसती तर मी बदनाम झालो असतो.” धीरज उदास होता. मी त्याला म्हणालो, “उदास नको होऊस. मी भाभीला पटवला आहे. परवा लग्न आटोपल्यानंतर घरी जाताना मी तिला तुझ्यासाठी सेट करून जाईल.” तिसऱ्या दिवशी लग्न वगैरे आटोपल्यावर मी जायला लागलो तशी भाभी माझ्या रूम मध्ये आली आणि म्हणाली, “जात आहेस तू? थांब ना आणखी.” धीरज माझ्या खोलीत होता. मी म्हणालो, “हो भाभी. पण माझी इच्छा आहे की तुम्ही माझ्यासोबत जशी चुदाई केली, सुहागरात्र मनवली तशी धीरज सोबतही करावी.”
भाभी हे ऐकून दचकली. तसं मी म्हणालो, “घाबरू नका भाभी. धीरजला ही सर्व माहिती आहे. त्याने स्वतः तुमच्या सोबत सेक्स केल्याची खोटी कहाणी मला सांगून घरी आणलं होतं. तो मला तुम्हाला झवण्यासाठी देणार होता. पण मी खरंच तुमची चुदाई केली हे बघून आता तो उदास आहे.” भाभी म्हणाली, “धीरज तू आधी का नाही सांगितलं तुला मला झवायची इच्छा आहे.” धीरज म्हणाला, “मला भीती वाटत होती की तुम्ही भावाला सांगाल म्हणून.” ती म्हणाली, “अरे त्याला आपल्या बिजनेस मधून वेळ मिळेल तेव्हा माझ्याबद्दल विचार करेल न तो? पण आता काही हरकत नाही. आता माझ्या चुदाईची खोटी कहाणी सांगायची गरज नाही. आता तू मला खरच चोदू शकतोस.”
धीरज हे ऐकून फार खुश झाला आणि त्याने तिला आपल्या बाहुपाशात भरलं. माधवी भाभी त्याला किस करत म्हणाली, “हो माझ्या आवडत्या दिरा.” मग ते दोघे एकमेकांवर किस करायला लागले. मग तिनं त्याला अलग केलं आणि म्हणाली, “आता नाही. नंतर मनवू आपण आपली सुहागरात्र.”
त्यानंतर मी त्यांचा निरोप घेऊन आपल्या गावी परत गेलो. आता जेव्हा केव्हा मी धीरजला भेटतो तेव्हा तो आपल्या भाभीच्या चुदाईची खरी गोष्ट मला सांगत असतो. मी तर तिला फक्त एकाच रंगाच्या साडीत झवलो होतो पण त्याने तर तिला खूप सार्‍या रंगाच्या साडीत, सलवार कुर्ता, पायजामा, ब्रा पॅंटी मध्ये चोदलं होतं. आजही मी माधवी भाभीच्या सोबतचा माझ्या आयुष्यातला पहिला सेक्स ज्याला मी सुहागरात्र म्हणेन आठवतो तेव्हा माझ्या अंगावर रोमांच येतात.