Atthige maidhuna naa prema sallapa – part 3

Hii friends thanks for ur response about the story and the way of people replying and requesting for the next part of the story… Who ever has not read atthige maidhuna prema sallapa please read part 1 & 2

Here I come to the story

Avathu Suma gey Nan ninna noodi hodkondey anta heldey allige nanna kathe heylidhe munde en aytu antaa yallarigu kutuhala edhe

Suma :- enu?? Nanna noodi hodkonaa??

Me :- howdhu kane

Suma :- thu paapi

Me :- yake en aytu, hodkobarditta

Suma :- hagalla kano

Me :- matte enna hege

Suma :- Elli vargu yast sursisdheyaa neenu

Me :- yake hange kelta edheyaa??

Suma :- sumne heyloo gube

Me :- Nan 8th endaa ney videos noodi hodkolodhu shuru madhey kane

Suma :- enu 8th endaa naa?

Me :- howdu kane chinna

Suma :- neen en manushyaa naa

Me :- yake, manushyana tara kanalwaa

Suma :- haaa alla kano ast chikka vayasindaa nee hodkoloke shuru madidheyallo

Me :- howdhu en aytu evaga

Suma :- en ella bidu neen tumbaa strong kano

Me :- ohh howdaa?? Heng helteyaaa

Suma :- alla ninge ondhu drum kotidhre adara poorthi adhe tumbisbidthidhe annu alwaa?

Me :- hey thu ninna eney neenu henge matadtheya

Suma :- matte en henge matadbeku?? Alla yast dhairya noo ninge Nan neskondu hodkoloke helu

Me :- dhairya yak beku ninna maathu mattey olley mood edhrre saaku hodkoloke kane

Suma :- ohhh howdaa???

Me :- howdhu

Suma :- sari hagidhre evagle hodko Nan call madtene phone call naa neen henge nodkoteyaa anta kelsko beku?

Me :- enu? En joke madta edheyaa??

Suma :- joke enu alla realy helta edhene evaga hodkobeku aste

Me :- nange mood Ella

Suma :- Nan edhene nalla

Me :- ohhh Bari txt madtyaa aste

Suma :- Ella ee sarthi call madtene neenu henge hodkoteyaa antaa keyloo asey kano

Me :- ohhh en full mood haaa

Suma :- thu hangenu ella

Me :- hmmm sari aytu call maadu. ( Call maadidhlu pick madhe )

Suma :- hey bangari hengidheyoo nin voice keylee yast dina aytoo

Me :- ohhh en madam Nan hodkolodh naa keylodake astondh asey naa

Suma :- hangenu ella sumne kano

Me :- howdaa.

Suma :- howdhu kano

Me :- alla kane video call nadru madbardha nodbahuditalla

Suma :- chee poli hogo

Me :- yallu hogalla nin hatra bartene aytaa

Suma :- sari aytu baa,

Me :- bandhu en madli

Suma :- bandhu maneli kutidhu uta madkondu hoglu

( Astralli naanu Nan chaddi olgadey kai kai hakdhe Nan tamma setedhu ninthu horabaralu wait madta edheyaa full steady haagi nangey yavathu astu gatti ansirlilla avathu ast gatti hagithu horgade tegdhu hindey munde adusta Madhya dalli hmmm hmmmm hmmmm anta sound kodthaa avlaa hote mathu adtha edhey )

Suma :- yallo sound hey enu bartilla

Me :- sound baroke edhenu cooker whistel ketoytaa

Suma :- sari evaga en madkota edheyaa bangari

Me :- ninna jote matadta golota edhene kane

Suma :- ohhh howdaaa

Me :- naanu neene nanna pakka ninthu nanna tunne hidkondu hinde munde hinde munde adsta edheyalla anta nenskotha edhene kane

Suma :- ohh astondhu ase naa nan meyle

Me :- howdhu kane

Suma :- en madta edheyaa

Me :- heylid nalle hodkota edhene antaa

Sumaa :- matte enu kelsta ella

Evga phone naaa 7inch tunne hatra hikdonde avaga sumaa anta koogthaa ninnphoto kalsey Suma ande

Suma :- Nan photo yako

Me :- ninge nan Tunney unsooke

Suma :- chee Nan gey tunne unusteyaa

Me :- huu unnustene en evaga

Suma :- neenu sumne keylidhre kalista edhe kano

Me :- aytu evaga kalsu Ella hodkolodhu nilstene

Suma :- bedaa kano aytu, henge black mail madta edheyaa noodu

Me :- Nan yalle black mail madhe erodanna heldey

Sumaa :- sari pick bantaa

Me :- hmmm bantu

Sumaa :- en madteyaa madko evaga

Me :- en madteyaa madko annoke neen en nude haagi bandhu Nan munde nintedheya helu

Suma :- chee adhu nin munde naa baralla bandrey neeny rakshasa bidteyaa sumne

Me :- sumne bitre yaaru nanna gandsu analla

Suma :- ohhh howdaa

Me :- hmmm howdu yaro yake sumne bitre neeny nin gandsaa antaa kelbidteyaa kane

Sumaa :- sari aytu evaga yalli tanaka bantu hodkolodhu

Me :- enn eno bartaa edhe ( Nan headset hakondu hodkota edhe )

Suma :- ohhh howdaa sari sari barli Nan keltene

Me :- Suma Nan ninna ondh keldbeku kane

Suma :- en heylo

Me :- nin mole yast astu chikkadhu edhe

Suma :- thu poli adhara meylu kannu bitta ninge

Me :- haa bildhe erutaaa

Adakavlu en Ella kano chikka paapu edaga en eno hachtarey moley dappa hagbardhu antaa Ella andre chikka vayasinalle moley dappa hagbidute anta baya pattu en eno ujjidhare kano andlu…….

Suma :- hmmm hinge madidhru nam amma amma adake naanu baita ertene kano alla amma nindh nodidhre asta edhey Nan nodu yast edhey anta helta baita ertene kano

Me :- howdaa sari hoytu

Suma :- nangu adhey bejaru dappa hagoke enadru idea kodo

Me :- Nan bandhu daily press madtene bidu dappa hagute

Suma :- yast ase noodu bangari ge

Me :- howdhu ondhu round Nim manege bandhu lip lock maadi nin night bichii

Sumaa :- saaku saaku

Me :- yake??

Sumaa :- jasti munde helbedaa tempt hagbidtene kano

Me :- heltene bidu en hagute

Suma :- evaga avagle Nan kachaa vaddey haagidhe kano

Me :- yake en aytu

Suma :- yalla nin endaa Bari mathi nalley nan nan tullu vaddey madhallo marayaa

Me :- adake nandhu haklaa

Astralli avlu full mood gey bandidhlu Nan heylidhru Bari hmmm hmmmm hmmm aytu kano chinna bangaaara anta yalla helta edhlu….. Nan edhey chance anta nange ondhu chance kode Suma nin tullu keytene ande adakavlu aytu baaro Nan gandaa Nan ninavley neen yavaga bekadru baa andlu avlu heylidhu keylee avalaa photo tegdhu leey Suma nin photo tegdhu en madta edhene gotaa en madta edheyaaa tegdhu nin hanege Nan Tunney indaa muttu kodsta edhene adakavlu howdaaa hmmm howdhu kaney haage ninna mukada meyle Nan tunne naa ujjutha edhene kane, haa ujjo chennagi ujju Nan ninnavle kano henge beku hange ujju nin mouth open maadey lowdi mouth keytene, loo nange esta ella kano, but nange esta edhyale sari aytu nin goskara madtene hubby, sari aytu nin mouth naaa haaaa maadu ande yako nange barta edhe kane subbi nin mouth ge bidtene kane haaa bidoo Nan gandaaa bidooo neen en madidhruu k kano nan dhehaa ningagi kano naanu ninagagi kano ammu 😘🥰🥰😍❣️ haage out madkonde……..
To be continued in next part atthige maidhuna premasallapa part 4