પત્નીની માંસલ ગાંડ મારવા મળી -[ભાગ ૧]

મારી પત્ની સુધા આમ તો સેક્સ માટે બહુ સરસ હતી પણ એ લોડો મોમાં અને ગાંડમાં લેવા ભાગ્યે જ તૈયાર થતી હતી, એકાદ બે વખત તો એ મારો માંસલ લંદ મોમાં લઇ ચુકી હતી પણ મને ગાંડ હજી સુધી ભોગવવા મળી ના હતી. હું કોઈ પણ પ્રકારે એની મસ્ત ગાંડ મારવા માંગતો હતો. વાંચો મેં કઈ રીતે એને ગાંડ મરાવવા માટે તૈયાર કરી દીધી.

એ દિવસે મારી દીકરી અને દીકરો એના મામાને ત્યાં ઉનાળાના વેકેશનમાં ગયા હતા. ઘરમાં હું મારી પત્ની સુધા અને મારી મમ્મી જ હતા. મારી મમ્મી નો રૂમ મકાનના પહેલા માળે હતો જયારે હું અને સુધા ઉપર ના બેઠકરૂમની સામેના રૂમમાં રહેતા હતા. અમારી સામેજ મારી દીકરી ક્રિશ્ના અને એની બાજુમાં દીપક જે મારો દીકરો હતો એમના રૂમ હતા. એ રૂમો આજે બંધ હતા. મારી મમ્મી એની ઉંમર થઇ હોવાથી સાંજે ૮-૯ વાગે તો ઊંઘી જતી હતી. એ રાત્રે મેં નીચે જઈને જોઈ લીધું કે મમ્મી સુઈ ગઈ છે ત્યારબાદ મેં ઉપર આવીને એક બીપી પિક્ચરની સીડી લગાવી દીધી. મેં દુકાનવાળા પરસોત્તમ ભાઈ પાસે ખાસ ગાંડ મરાવતી છોકરીઓની સીડી જ માંગી હતી. એમણે પણ મિત્રતાના ભાવે મને એમની ટચુકડી ટીવી પર સીડી ચેક કરીને જ આપી હતી. મેં હવે સીડી પ્લેયર ચાલુ કર્યું અને સીડી ચઢાવી દીધી. હું અને સુધા આની પહેલા પણ બીપી સાથે જોઈ ચુકેલા હતા. અને લગ્ન પહેલા પણ અમે કેટલીય વખત સાયબર કાફેમાં બીપી કલીપો જોઈ આવેલા હતા. મેં કહ્યું એમ સુધાને ફક્ત ગાંડ મરાવવા પ્રત્યે ચીઢ હતી.

અમે બેઉ સીડી જોવા લાગી ગયા, એમાં એક કાળા માંસલ લંડ વાળો હસ્બી એક ભૂરી અને નવી નવી જ પુખ્ત થયેલી ભુરીના મોં માં આખો લંદ લઈને જાણે કે લાંબો લચ કેળું ખાતી હોય એમ કરતી હતી, આ લોડા નો લોડો તો બેન્ચોદ બહુ જ લાંબો હતો, ૧૦ ઇંચ જેવી લંબાઈ તો હશે જ. આ કાલીયા ખબર નહી શું ખાય છે ચૂત મારીનાઓ, એમના લોડા ૬ ઇંચ થી નાના તો હોતા જ નથી. અને હોય તો એ પાછા બાળકના હશે. અરે મેં કેટલાય બીપીમાં જોયું છે મસ્ત ગુલાબી અને ચીકણી ચૂત વાળી ભુરીઓ આવા લોડા લેવા માટે બહુ જ તલપાપડ અને બેતાબ હોય છે. અને આ કાળા લોડાઓ એમની ચૂત મો અને ગાંડ બધે જ ભરવી લે છે. અરે આ બીપીની ભૂરી જ જુઓ ને માંડ ૧૯ ની હશે હજી તો અને લોડો તો ૯-૧૦ નો લેવા તૈયાર થઇ ગઈ છે..ખેર આ બાજુ સુધા અને હું બેઉ જણા મસ્ત ગરમ થઇ રહ્યા હતા અને સુધા એનો હાથ મારા બોચીમાં નાખીને મને એની તરફ ખેંચી રહી હતી. મેં એને કહ્યું,

” પહેલા આખો બીપી જોઈ લઈએ પછી ચોદકામ કરીશું “

સુધા મારી વાત માની ગઈ અને આ બાજુ આ કાલીયા એ તો આ કાળી જેવી કુમળી છોકરીને ઉંધી પડી દીધી હતી અને એની ગુલાબી ચુતને બદલે એણે એનો લાંબો ગધેડા છાપ લંડ સીધો જ ભુરીની ગાંડમાં આપવા માંડ્યો બરોબર. કાલાએ એના લંદ ઉપર કંઈક જેલ લગાવેલો હતો એટલે એનો લંદ સીધો જ ગાંડ ને ચીકણી કરીને મસ્ત ઘુસી રહ્યો હતો. આ બાજુ હું અને સુધા મસ્ત રીતે ગરમ થઇ રહ્યા હતા. મારો લંદ સૂર્યનમસ્કાર કરી રહ્યો હતો.

પત્ની સુધા ની માંસલ ગાંડ મેળવવા મેં કરેલી મહેનત આવતા ભાગમાં વાંચો.