હોટલ ની એ રાત.!!

મિત્રો હવે તો તમે મને સારી રીતે નામ થી પણ ઓળખતા જ હસો હું સુકેતુ ફરી પાછો એક વાર આ મેહફીલ ને રંગીન બનાવા માટે હજે છું મારા મજેદાર ગરમાગરમ કિસ્સા ઓ સાથે.

આ વખતે તો વાત છે મુંબઈ ની..હું આ વખતે i .i .t . ના robotics ના સેમીનાર માં ગયો હતો ત્યાર ની આ વાત ચી.હું એ વખતે ત્યાં ની મહારાજા હોટેલ માં રૂમ રાખી ને રોકાયો હતો.આ હોટેલ ૩ સ્તર છી.વાત એક સાંજ ની છે મારા માટે મારા પાપા નું પાર્સલ આવ્યું હતું

રાજકોટ થી જેમાં મારા દીદી ને આપવા માટે નું એક શો પીસ હતું જે ખુબ જ મોંઘુ હતું.એ પાર્સલ મારા પાપા એ મને હોટેલ પર જ મોકલ્યું એટલે રૂમ સર્વિસ ની ગીર્લ એ લઈને મને દેવા માટે આવી..આહ હ સુ માલ હતી એ છોકરી ખુબ જ સુંદર હતી એ બલા.એને તો જોઈ ને મારા મોઢા માં અને લોડા માં બેય જગ્યા એ પાણી આવવા માંડ્યું.હું તો મારી એ જ અદા થી એની સુંદરતા નો રસ પીતો તો અને છોડ વ ના સપના જોતો તો..

ત્યાં જ એના થી એ પાર્સલ નીચે પડી ગયું અને જે ન થવું જોઈતું તું એ થઇ ગયું..એ શો-પીસ તૂટી ને ટુકડે ટુકડ થઇ ગયું..મારો બધો જ રસ એમાં થી ઉડી ગયો અને મારો ગુસ્સો સાતમાં આસમાને પોચી ગયો..હું એને ખુબ ખિજાયો અને પછી હું સીધો જ જઈ ને મેનેજર ને ફોન કરવા માંડ્યો..

ત્યાં તો એ પાછળ થી અચાનક જ આવી અને મને બાથ ભરી ને મારા લોડા પર હાથ ફેરવવા મેંદી અને મને ચુંબન કરવા માંડી..થોડી વાર તો મને કઈ જ ના સમજાયું પણ પચ્જ્જીત સમજની કે હું એની ફરિયાદ ના કરું એટલા માટે એ આમ કરે છે..

એના કોમલ હાથ અને રાષ્દાર હોઠો ના પાણી એ મારા ગુસ્સા ને ઠંડો પડી દીધો.એના હોઠ વાહ એવા તો રશીલા હતા કે મને તો એને છોડવાનું મન જ નાત થતું હું એના હોઠ ને આખેઅખા મોઢા માં લઇ ને જીભ થી ચુશ્તો તો..એ પણ મારી જીભ ને લોલીપોપ ની જેમ ચુસ્તી તી..

પછી મી મારો હાથ એની જીન્સ ખોલી એની પેન્ટી માં નાખી દીધો હું હાથ થી એની પીકી ને પમ્પડતો તો..એની પીકી બવ ગરમ હતી એ હવે પુરા જોર માં હતી..મેં એનું ટીશર્ટ કાઢી નાખ્યું અને પછી એનું જીન્સ પણ ઉતારી નાખ્યું..એને પણ મારા બધા કપડા ઉતારી નાખ્યા..એને પૂરે પૂરી નાગી જોઈ ને મારું મન તો એને ચોદવાનું થઇ જ ગયું..

મેં એના બાબલા હાથ માં લઇ ને જોર જોર થી એને દબાવા માંડ્યો..પછી એને મારું માંથું પકડી ને પોતાની છાતી પર રાખી દીધું

હું સમજી ગયો અને એના બાબલા ને ચૂશવા માંડ્યો .ધરતી પર નું અમૃત તો એની જ પાસે હતું..હવે એને મારો લોડા ને મોઢા માં લઇ ને ચુશ્યો આ ખેલ ૧૫ મિનીટ ચાલ્યો પછી મેં અને ટેબલ પર વાંકી વાડી..હવે એની લાલ ગુલાબી પીકી મારા ભૂખ્યા લોડા ની એકદમ સામે જ હતી..

અને મી એની પીકી માં જોર થી લોડો ઘાલી દીધો એક જ વાર માં આખો ચાલ્યો ગયો..એના મોઢા માંથી રાડ નીકળી ગઈ એટલે મેં એના મોઢા પર એનો હાથ રાખી દીધો તો એ મારા હાથ ને ચટવા માંડી..મી એના મોઢા માં મારી ૨ આંગળી નાખી દીધી..

થોડી વાર એની પીકી ને ચોદી પછી મારું વીર્ય નીકળવા નું હતું તો મી એને કીધું તો એને મને કીધું કે એને વીર્ય ચાખવું છે એટલે લોડો બાર કાઢ્યો અને બધું જ વીર્ય એના મોઢા માં છોડી દીધું..

એને મારા લોડા ને જીભ થી ચાટી ને સાફ કર્યો..

પછી એને મને પોતાની બાહો માં ચપોચપ ભરી લીધો અમે આમ જ સાવ નાગે નાગ એકાદ મિનીટ સુધી રહ્યા પછી એને મને કપડા પેરાવ્યા અને મૈ એને અંતે મૈ એને એક જોરદાર ચુંબન ચોટાડી દીધું પછી મેં એને કીધું કે હું એક જ્સરતે તને માફ ક્રીસ જો તું જ્યાં સુધી યા છું ત્યાં સુધી રોજ આમ જ માફી માંગ તો..!!અને પછી તો મેં એ હોટેલ ની ૧૫ રાતો રંગીન બનાવી દીધી..