నేను నమ్మిన నా భార్య

హలో. నా పేరు సుందర్. నాకు సుల్లి దురద ఎక్కువ. పూకు గుల అమితం. అందుకే నా పెళ్ళాన్ని ప్రతి రోజూ (ఆ మూడు రోజులు తప్ప) దెంగడం తప్పని సరి పని. నా దూకుడు చూసి నా భార్య ‘నీకు వీలయితే ఆ మూడు రోజులు కూడా వాయిస్తావు’ అంటుంది. నా భార్య పెద్ద సళ్ళను చూసే చేసుకున్నాను. పెళ్లి చూపుల్లో నాకు ఆమె మోహం కన్నా ఆమె సల్లే ముందు కనిపించాయి. నలభై సైజు లో వుండే ఆ బొండాలు చూసి నాకు ఆ పిల్లే కావాలి అని పట్టు బట్టాను. ఆ తరువాత మోహం కూడా బాగానే ఉంది లెండి. ఆమె పేరు విద్య. నేను విద్దూ అని ముద్దుగా పిలిస్తే ఆమె నన్ను మొద్దూ అని పిలుస్తుంది. ఆమెకి ప్రతిదీ నీట్ గా ఉంచుకోవడం ఇష్టం. ఇల్లంతా ఎంత క్లీన్ గా ఉంచుతుందో చంకల్లో, పూకు బిళ్ళపైనా ఆతులు శుభ్రంగా గోరుక్కుంటుంది. కొత్తలో ఆ పని ఆమె చేసుకునేది…నేను గడ్డం చేసుకున్నట్టు. తరువాత రెండు రోజుల కో సారి నేనే అవన్నీ షేవ్ చేయడం మొదలెట్టాను.

అలా షేవ్ చేసిన తరువాత ఆ పూకును నేను నాకడం తనకి బాగా ఇష్టం. నాకో ఇష్టమే కానీ, ఆమె కూడా నా సుల్లి చుట్టూ మొలిచిన ఆతుల్ని గీకిన తరువాత సుల్లి చీకుతుంటే ఇంకా ఇష్టం. అలా మేము రక రకాలుగా దెంగుడు కార్యం చేస్తుంటాము.

మా ఫ్రెండ్స్ పెళ్ళాలు వెల్లకిలా పడుకుని ‘నీకు లేస్తే చేసుకో, లేకపోతె ముడుచుకు పడుకో’ అన్నట్టు ఉంటారని విన్నాను. మొగుడు సుల్లి లేపుకుని, పూకు లో దోపుకుని, దెంగి కార్చుకుని పడుకుంటే ఆడది ఏమీ చేయకుండా పూకొక్కటే విప్పి పడుకుంటే ఎలా? నాకు మాత్రం ఆ సమస్య లేదు. అసలు విద్యే కొన్ని సార్లు నన్ను రెచ్చ గొడుతుంది. దెంగుడు లో ఆమె కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. తనే దెంగుతా నంటుంది. కొన్ని సార్లు కొత్త కొత్త విధాలుగా దెంగ మంటుంది. అందుకే కాబోలు నాకు పెళ్లి కి ముందు ఓ అరడజను దొంగ దెంగు ళ్ళు ఉన్నా పెళ్లి తరువాత ఎవరినీ కేలకా లనిపించలేదు.మాటల్లో చాలా సార్లు విద్యని అడిగా తనకి పెళ్ళికి ముందు ఎవరితో నైనా తోడ సంబంధం ఉందా అని. ఆమె నవ్వి ఊరుకున్తుందే తప్ప వివరాలు చెప్పలేదు. ముందు నాకు కొద్దిగా అనుమానం వచ్చింది కానీ తరువాత పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఇంత కథ ఇప్పుడు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, ఇంత ప్రేమ, ఇష్టం ఉన్న నా పెళ్ళాం విద్య ఈ మధ్య దొంగ దెంగుడు కి అలవాటు పడిందని నాకు తెలిసింది. ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీ ఇవ్వకుండా పూకు నిండా సుల్లి దొబ్బి పెడుతున్నానే, అయినా నన్ను మించిన పోటుగాడు ఎవడు దొరికాడా అని నా అనుమానం. విచిత్రంగా, నాకు నా పెళ్ళాం ఇంకోడితో పోటు వేయిన్చుకున్తుందంటే ఈర్ష్య కలగలేదు. పైగా వాడెవడో, వాడు ఎలా వేస్తున్నాడో చూడాలని పించింది.
అసలు ఈ వార్త నా చెవిలో వేసింది మా పనిమనిషి మొగుడు. మా ఇంట్లో పని చేసే కుర్రది మహా కసిగా ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ కాపురం పెట్టిన తరువాత ఆమె ను పనిలో పెట్టుకున్నాము. మాంచి వయసులో పిట పిట లాడే ఆ లంజ ని చూస్తే కొత్తలో నాకు దాన్ని వంటగదిలోనే వొంగో బెట్టి దెంగే యాలని పించేది. కానీ ఎప్పుడూ విద్య నా పక్కనే ఉండేది. బహుశ పెళ్ళైన కొత్త కాబట్టి నన్ను ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండేది. ఇక ఇలా ప్రతి రోజూ ఏదో ఒక అడ్డు రావడం తో నేనూ పని మనిషిని పట్టించుకోవడం మానేసాను. మా ఇంట్లో చేరిన ఆరు నెలలకి డానికి పెళ్లి అయ్యింది. దాని మొగుడు ఆటో నడుపుతాడు. వాల్లిదర్నీ మేమే అవుట్ హౌజ్ లో ఉండమన్నాము…ఇంటి పనులకి తోడుంతారని.

దాని మొగుడు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయేవాడు. మళ్ళీ నేను ఆఫీసు నుండి వచ్చాక ఏ రాత్రికో వచ్చేవాడు. అప్పటి వరకూ ఆ పని మనిషి విద్య తో నే ఉండేది. నేను రాగానే వెళ్ళిపోయేది. నాకూ అది వేల్లిపోతేనే మంచిదని పించేది…ఆఫీసు నుండి రాగానే స్నానం చేసి ఒక షాటు వేయడం నాకు బావుంటుంది. ఆ తరువాతే కాపీ, టీ లు. మళ్ళీ రాత్రి భోజనాల తరువాత ఎలాగూ ఒక లాంగ్ షాట్ ఉంటుంది.

ఒక రోజు నేను ఆఫీసు నుండి బయటికి రాగానే ఎదురుగా పని మనిషి మొగుడు ఉన్నాడు. ఏదో మాట్లాడాలన్నాడు. ఏదో డబ్బు అవసరమేమో అనుకున్నా. కాదు. నన్ను ఆటో లో కూర్చోమని, స్టార్ట్ చేయకుండా అతనూ కూర్చుని, ‘సార్, మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం చెబుతాను’ అన్నాడు.

ఏమిట్రా అన్నాను. ‘అమ్మ గారిని కలవడానికి రోజూ ఒక అతను వచ్చి గంట ఉండీ వెళ్తున్నాడట సార్’ అన్నాడు. ఎవర్రా అని అడిగా. ‘ఏమో సార్ నాకూ తెలియదు. నా పెళ్ళాం చెప్పింది. ఒక వారం నుండీ వస్తున్నాడట. ఎందుకైనా మంచిదని మీకు చెప్పమంది’ అన్నాడు.

నన్ను ఆటో లో కూర్చోమని, స్టార్ట్ చేయకుండా అతనూ కూర్చుని, ‘సార్, మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం చెబుతాను’ అన్నాడు.

ఏమిట్రా అన్నాను. ‘అమ్మ గారిని కలవడానికి రోజూ ఒక అతను వచ్చి గంట ఉండీ వెళ్తున్నాడట సార్’ అన్నాడు. ఎవర్రా అని అడిగా. ‘ఏమో సార్ నాకూ తెలియదు. నా పెళ్ళాం చెప్పింది. ఒక వారం నుండీ వస్తున్నాడట. ఎందుకైనా మంచిదని మీకు చెప్పమంది’ అన్నాడు.

నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. వారం నుండి వస్తున్న వాడి గురించి విద్య నాతొ ఒక్కసారి గూడా చెప్పలేదేమిటి? నిజంగానే రంకు చేస్తోందా? ఎవడై ఉంటాడు వాడు?
ఎవరైనా చుట్టాలేమో రా అన్నాను.
‘మరి అమ్మ గారు మీకు చెప్పలేదా? అయినా చుట్టాలైతే రోజూ వస్తారా. పైగా రాగానే నా పెళ్ళాన్ని వెళ్ళిపో అంటారట’ అన్నాడు
నేనేమీ మాట్లాడలేదు.
‘సార్. మీరు ఒక సారి ఆ టైం కి ఇంటికి వెళ్ళండి సార్. కావాలంటే నేనే వచ్చి తీసుకెల్తా’ అన్నాడు.
నేను ఆలోచించి, ‘సరేరా. రేపు ఆ పని చేద్దాం. నువ్వు వచ్చేయ్’ అని నేను ఆటో దిగి నా బండి మీద ఇంటికి బయలు దేరాను.
ఇంటికి వచ్చాను గానీ నా ఆలోచనలన్నీ ఎవడు వస్తున్నాడా అన్న దానిమీదే ఉన్నాయి. విద్యని అడిగితె చెబుతుందా? చెప్పేదుంటే ముందే చెప్పేదిగా. చెప్పలేదంటే ఏదో ఉంది. చూద్దాం ఎలాగూ రేపు తెలిసిపోతుంది గదా
ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి వచ్చాను. రోజు లాగే విద్య దెంగుడు కోసం ఎదురు చూస్తోంది. కానీ నా సుల్లి అందుకు సిద్ధంగా లేదు. ఆమె ఆశ్చ్యర్యం గా చూసింది. ‘ఏంటి, వొంట్లో బాలేదా?’ అంది
అబ్బే అంతా బాగానే ఉంది అన్నాను. ఆమె టవల్ కింద చెయ్యి దూర్చి నా లవడా ని పట్టుకుంది. నాకు మూడ్ రాలేదు. ‘అరె, ఏమైంది. ఎందుకు ఇంత మూడ్ ఆఫ్ లో ఉన్నావు?’ అని అడిగింది. నాకు విసుగు వచ్చి, ‘ఏం లేదు. కాస్త వెళ్లి టీ పట్టుకు రా. మనసు బాలేదు. ఆఫీస్ గొడవలు’ అని అబద్ధం చెప్పాను. ఆమె పాపం మోహం చిన్న బుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయింది.
ఆ రోజు రాత్రి అసలు నాకు మూడ్ రాలేదు. ఆమె కూడా ఏమనుకుందో ఏమిటో, నాన్ను కెలక లేదు. మర్నాడు పొద్దున్నే నేను తయారై ఆఫీసుకు వెళ్లి పోయాను. వాడెవడో సరిగ్గా పదకొండు కి వచ్చి పన్నెండు నర్ర కి వేల్తాడట. ఈ రోజు తేల్చి పారెయ్యాలి.
సరిగ్గా పదిన్నర కి నేను కిందకి వచ్చాను. అప్పటికే ఆటో వాడు రెడీ గా వున్నాడు.

‘రండి సార్’ అన్నాడు.నేను ఎక్కి కూర్చున్నాను. ఆటో లో కూడా ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు. ఆఫీసు నుండి మా ఇంటికి అరగంట ప్రయాణం. ఇంటి మలుపు దగ్గరకి వచ్చాక టైం చూసుకున్నాను. ఇంకా అయిదు నిమిశాలైతే పదకొండు అవుతుంది. ‘ఒరే, ఆ పక్కన ఆపుకో రా. వాడు ఎవడో వెళ్ళిన తరువాత మనం వెళ్దాం’ అన్నాను. వాడు ఒక చెట్టు కింద ఆటో ఆపాడు. అక్కడి నుండి మా ఇల్లు ఉండే వీధి కనిపిస్తుంది. ఎవరు వెళ్తున్నారో వస్తున్నారో కనిపిస్తుంది. పదకొండు అవుతుండగా, వీధి అటుపక్క నుండి ఒక మగ వాడు మా ఇంట్లోకి వెళ్ళడం చూసాను. ‘అదుగో సార్. వెళ్తున్నాడు’ అన్నాడు ఆటో వాడు ఆనందంగా.

ఆగాగు. కాస్త సెటిల్ అవ్వనీ. అన్నాను.
నాకు అక్కడ ప్రతి నిమిషమూ ఒక గంట లాగా అనిపిస్తోంది. వాడు ఏం చేస్తున్నాడో. లేదా విద్యనే వాడితో ఏం చేస్తుందో. పడి నిముషాల తరువాత ఆటో అక్కడే ఆపి, ఇద్దరమూ నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాము. సౌండ్ రాకుండా గేట్ తీసి, మెయిన్ డోర్ దగ్గరకి వెళ్ళాము. తలుపు వేసే ఉంది. నేను బెల్ నొక్కాను. ఎవరూ తలుపు తీయలేదు. మళ్ళీ నొక్కాను. మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కాను. నాకు అసహనం పెరిగిపోతోంది. తలుపు దాబా దాబా బాదాను. విద్య తలుపు తీసింది. ఆమె బట్టలు మామూలుగానే ఉన్నాయి. జుట్టు చేరగ లేదు. నన్ను చూడగానే ఆశ్చర్యం తో ‘అదేంటీ, ఒంట్లో బాలేదా? ఏమైంది?’ అంది. నేను ఆమెను తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లాను. ఆమె నా వెనక ఆటో వాడిని చూసి, ‘ఏమైంది రా. నువ్వు తీసుకువచ్చావా?’ అంది. వాడు ఏమీ మాట్లాడ లేదు.
నేను నేరుగా బెడ్ రూం లోకే వెళ్లాను. అక్కడ ఎవరూ లేరు. మళ్ళీ హాల్ లోకి వచ్చి వంట గది వైపు వెళ్లాను. డైనింగ్ హాల్ లో టేబిల్ దగ్గర కూర్చుని వున్నాడు ఒకడు. నేను విసురుగా విద్య వైపు చూసాను, ఏంటిది అన్నట్టు.
‘లక్ష్మి. మా ఇళ్ళ దగ్గర ఉండేది’ అంది విద్య. లక్ష్మి? మొగాడికి ఆడ పేరేంటి. అదే అడిగాను.
‘ఓ, అదా. లక్ష్మి కొజ్జా. ఊళ్ళో గడవక పొతే ఇటు వచ్చిందట. ఒక రోజు నన్ను చూసింది. నేనే రోజు వచ్చి భోంచేసి వెళ్ళమన్నాను. వాళ్ళ వాళ్ళు మాకు అక్కడ పొలం పనులు ఇంటి పనులు చేస్తారు. పాపం ఈమె ఒక్కటే ఇలా అయిపొయింది. అక్కడ మోహం చెల్లక చచ్చి పోదామని ప్రయత్నించింది.’
నేను ఆ మోహం ఈ సారి జాగ్రత్తగా చూసాను. అవును. ఆమె కోజ్జానే. చూడగానే మొగాడిలా ఉన్నా జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆడంగి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అరె. అనవసరంగా ఎంత అనుమాన పడ్డాను.
నేను ఆటో వాడి వైపు చూసాను. వాడు కూడా నవ్వేసాడు.
ఏంటి అసలు సంగతి?’ అంది విద్య. నేను మొత్తం చెప్పాను. ‘అదీ సంగతి. రోజూ ఒక మగాడు వచ్చి నిన్నేదో చేస్తున్నాడనుకుని వీళ్ళు భయపడి నాకు చెప్పారు. నేను అనుమాన పడి ఇలా దొంగ చాటుగా వచ్చి చూసాము’ అన్నాను.

‘భలే పని చేసారు లే. సరే, ఎటూ వచ్చారు గా. రండి. భోజనం వడ్డిస్తాను. ఒరే, నువ్వు కూడా భోంచేసి రా’ అంది విద్య. నేను ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడానికి లోపలి వెళ్లాను. ఆటో వాడు వెళ్లి పోయాడు.
‘అక్కా, నేను హాల్ లో కూర్చుంటా’ అంటూ అటూ ఇటూ కాని గొంతు తో చెప్పి లక్ష్మి వెళ్ళిపోయింది. నేను తృప్తి గా భోజనం చేసి, ఆటో వాడితో కలిసి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాను.
****
సుందర్ అటు ఆఫీసుకి వెళ్ళగానే విద్య తలుపు వేసుకుంది. మొగుడిని పంపించిన పని మనిషి దాని ఇంటికి వెళ్తూ ఎందుకో హాల్ కిటికీ లో నుండి లోపలి తొంగి చూసింది. లోపల లక్ష్మి కింద కూర్చుని, విద్య పూకు నాకుతోంది.