શીલા ની યુવાની ની રંગત .

આ વાત એક નાના ગામ મા રહેતી છોકરી શીલા ની છે તેણી તેના મા – બાપ નાનપણ મા જ ગુમાવી દીધેલ હોય મોટા ભાઇ સાથે રહેતી હતી . તેના ઘર મા માત્ર એક રુમ અને રસોડુ જ હોય તેના ભાઇContinue reading… શીલા ની યુવાની ની રંગત .

ભાભી ની શાંત્વના [ભાગ ૩]

ભાગ બીજા નું અહિયાં થી ચાલુ ..અમે લગભગ અઢી કલાક આમ જ મજા લીધી પછી મારો હાથ એના પેન્ટ ની ઝીપ તરફ ગયો મેં ખોલવા ની તરી કરી તો એ ને ના પડી અને કીધું કે મારા રૂમ માં ચલContinue reading… ભાભી ની શાંત્વના [ભાગ ૩]