લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે , તેના વડે જ સ્ત્રી ને તે વશ કરી શકે છે અને જેમ લન્ડ  મોટો અને જાડો હોય તેમ સ્ત્રી ઓને ચોદાવવા મા વધારે મજા પડે છે . જો કે હવે તો બજારમા એવા રમકડા ઉપલબ્ધContinue reading… લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

સમલૈંગીકો ની દુનીયા .

અત્યારના નવા જમાના મા સમલૈંગીકો ની સંખ્યામા વધારો થતો જાય છે તેને માત્ર પોતાની દુનીયા મા જ રસ હોય છે બીજા લોકો ની પરવા હોતી જ નથી . સમલૈંગીકો ની ચૂદાઇ જોવા જેવી હોય છે , મને એક મોકો મળ્યોContinue reading… સમલૈંગીકો ની દુનીયા .