નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૧૦]

ભાગ ૯ નું ચાલુ .મેં ધાર્યું હતું કે ફરી છોડાવવા એ તૈયાર થશે . પણ કોણ જાણે ફરી છોડવાની એને ઘસી ને ના પડી દીધી . મેં તો એક વાર ચૂત નો સ્વાદ ચાખ્યો પછી બહુ ય મન થઇ જતુંContinue reading… નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૧૦]