ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૧]

દોસ્તો,  શિક્ષણનગરી બરોડામાં રહેતો હું ૨૦ વર્ષોનો છોકરો છું.  મારું નામ સાગર છે અને હું બરોડાના પોષ વિસ્તારમાં એક ૪ માળના મકાનમાં રહું છું.  સૌથી નીચેના માળે પાર્કિંગ તથા ચોકીદારની ઓરડી છે.  હું મારા પરિવાર સાથે  પહેલા માળે રહું છું. Continue reading… ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૧]