મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૧]

નમસ્તે,મારું નામ છે મયુર તેલી , બે વરસ થી ડલાસ ટેક્સાસ માં મેડીકલ પ્રેક્ટીસ કરું છું. હું ૩૨ વરસ નો તંદુરસ્ત જુવાન છું . ૫ ફૂટ ૮ ઇંચ ની ઉંચાઈ સાથે વજન છે ૧૬૦ પુંડ . આંખો અને વાળ કળાContinue reading… મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૧]