મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

અમારા વિસ્તારમા એક મલ્લુ આંટી રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચોદાવાનો શોખ છે મલ્લુ આંટી ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . મલ્લુ આંટી હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરેContinue reading… મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

ચૂદાઇ ટીચર રીટા મેડમ .

અમારા વિસ્તારમા એક રીટા નામની છોકરી રહે છે તે કુંવારી છે અને તેને લંડ ને ચૂંસવા નો તથા તેના વડે ચૂત ચોદાવવા નો શોખ છે . શોખ છે રીટા મેડમ ના મો ને રોજ ચૂંસવા અને ચૂત ચોદવા માટે માટેContinue reading… ચૂદાઇ ટીચર રીટા મેડમ .

ગામડા માં જલસા [ભાગ૩]

મીત્રો, હું ૧૯ વર્ષનો સંદીપ છુ અને ૬ મહિના પહેલા મારા મામાના ઘરે નાસિક ની પાસે આવેલ ગામ માં રહેવા ગયો હતો તેની વાત આગળ કહું છુ. મારા મામા મામી વિદેશ ચાલ્યા ગયા હતા. હું સવારે મામાની એક નોકરાણી લીલાનેContinue reading… ગામડા માં જલસા [ભાગ૩]