મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૨]

ભાગ ૧ નું ચાલુ . .૫ વરસ વીતી ગયા. હું કોલેજ ના છેલા વરસ માં હતો . ૧૭ વરસ ની મસ્તાની પર જુવાની પુર બહાર માં ખીલી હતી . એકવડો બંધો હોવા છતાં એનું બદન ગોળ અને સુવાળું બની ગયુંContinue reading… મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૨]