એનીમેસન ક્લાસ્સ…!!!

અપનો ખાસ મિત્ર સુકેતુ ફરી એક વાર તમારી સામે મારા રોમાંચક પ્રસંગો લઇ ને હાજર છું.. આ વખતે હું તમને મારા પેલી વાર ના ચોદણ ની વાત કરવા નો છું.આ વાત છે જયારે હું દસ માં ધોરણ ની પરીક્ષા પછીContinue reading… એનીમેસન ક્લાસ્સ…!!!

દેસી આંટી, લંડ અને તરુણ ઇન્ડિયન યુવાનોનું સેન્ડવીચ- [ભાગ ૧]

રોમિલ અને રોહિત બેઉ બસ સ્ટોપની પાળી પર બેઠા હતા, અને સિંગદાણા ખાઈ રહ્યા હતા, સેક્સ માટે બેતાબ આ બેઉ યુવાનો કોઈ દેસી આંટી દેખાઈ જાય એની પેરવીમાં જ હતા. બેઉ ૨૧-22 વર્ષના યુવાન હતા જે કોલેજને બદલે અહી પાળીContinue reading… દેસી આંટી, લંડ અને તરુણ ઇન્ડિયન યુવાનોનું સેન્ડવીચ- [ભાગ ૧]

એક સાથે બે ચૂત – [ભાગ 2]

મિત્રો આગળના ભાગમાં આપે જોયું કે કઈ રીતે આ બે સેક્સી ચૂત મારી પાસે આવી હતી. હું તૃપ્તિની ચૂતને ચૂસીને તૃપ્ત કરી રહ્યો હતો જયારે ગરિમા પોતાની યોનીમાં મારી આંગળી ખૂંપાવી રહી હતી. હવે આગળ વાંચો..! તૃપ્તિની ચૂત વડે ઉદ્ઘાટનContinue reading… એક સાથે બે ચૂત – [ભાગ 2]