પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો અને મારા લંડ થી તેની ચૂત અને ગાંડ મરાવી અને હું મરાવતો રહ્યો.આ વાત થોડા દિવસ પેહલા ની છે સાંજ નો સમય હતો હું ઘરે એકલો જ હતો તેવામાં મારા પડોસ માં રેહતી કાકીContinue reading… પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો

ભાભી ની અધીખી ચૂત ને ચોદી

અમારા ઘર થી થોડે દુર મારો એક મિત્ર રેહતો હતો. નાનપણ થી અમે સાથે રેહતા હતા, રમતા. નાગા નાગા ન્હાતા હતા. એટલે હું જાણતો હતો કે નેતો લંડ નાનો છે. સમય જતા તેના લગ્ન પણ થઇ ગયા પણ તેની પત્નીContinue reading… ભાભી ની અધીખી ચૂત ને ચોદી

ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૩]

પ્રિય વાચકો, મારા ચોકીદારની પત્ની કીત્તું ના ભાગ ૩ માં આપનું સ્વાગત છે. નસીબની બલિહારી એ હતી કે ૨૦ વર્ષોનો હું સાગર બરોડામાં અમારા ઘરમાં મારા મમ્મી પપ્પાની વિદેશ યાત્રા સમયે એકલો હતો અને તે સમયે મારો ૨૮ વર્ષનો નેપાળીContinue reading… ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૩]

મિત્રના ઘરમાં સેક્સ -[ભાગ ૩]

આગળના ભાગોમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મેં રાજકોટના મારા વેપારી સુરેશભાઈના ઘરમાં સેક્સ ચાલુ કર્યો હતો એમની કકુમળી અને સેક્સી છોકરી સાથે. એ છોકરીએ મારો લંડ આખો મોમાં લઈને ચૂસી ચૂસીને એને લાલ લાલ કરી દીધો હતો.હવે આગળ વાંચો.Continue reading… મિત્રના ઘરમાં સેક્સ -[ભાગ ૩]

દેસી સેક્સ માટે મિત્રની મમ્મી

મિત્રો દેસી સેક્સ કરવું એક લહાવો છે અને જયારે સામેથી ચૂત તમને બોલાવે ત્યારે આ લહાવો કંઈક ઓર જ હોય છે. પણ મને જયારે આ દેસી સેક્સ નો આમંત્રણ મળ્યું ત્યારે મને પહેલા બહુ જ સંકોચ થયો હતો. કેમ કેContinue reading… દેસી સેક્સ માટે મિત્રની મમ્મી