ભાવના અને રાકેશ ની જોડી .

ભાવના અને રાકેશ અમારી સાથે કોલેજ મા ભણતા હતા . તે બંને ની જોડી પ્રખ્યાત હતી , ભાવના ને ચૂત ચોદાવવા નો શોખ હતો પણ રાકેશ ની ઇચ્છા લગ્ન કર્યા પછી હોય તે દબાવી ચૂંબન આપી છોડી દેતો ભાવના નેContinue reading… ભાવના અને રાકેશ ની જોડી .