હોટલ ની એ રાત.!!

મિત્રો હવે તો તમે મને સારી રીતે નામ થી પણ ઓળખતા જ હસો હું સુકેતુ ફરી પાછો એક વાર આ મેહફીલ ને રંગીન બનાવા માટે હજે છું મારા મજેદાર ગરમાગરમ કિસ્સા ઓ સાથે. આ વખતે તો વાત છે મુંબઈ ની..હુંContinue reading… હોટલ ની એ રાત.!!