સુદ૨ યુવાન નોકરાનીની ચુદાય

રવીવરનો દિવસ હતો અનૅ મારી પતની પોતાના પીયરના ઘરૅ ગઈ હતી અમારી યુવાન સુદ’ર નોકરાનીને મારી માટૅ ઘરૅ રાખી ગઈ હતી નૌકરાની એ મનૅ પટાવવાનુ નકકી જ કરી લીઘુ હતુ સવારમા હુ સુતો હતો તયારૅ મનૅ જગાડવા માટૅ તૅણી એContinue reading… સુદ૨ યુવાન નોકરાનીની ચુદાય

અમીર શૅઠાણી અને ગરીબ નોકર

અમીર શૅઠાણી ઓને નોકરો રાખવાનો શોખ હોય છે, મારો એક મીત્ર ખુબજ અને રુપાળી યુવાન સ્ત્રીના ત્યા નોકરી કરે છે ખુબસુરત શૅઠાણીનો પતી વધારે ઘરે હોતો નથી યુવાન પત્નીની ચીકની ચુતને રોજ લંડનો સ્વાદ જોઇએ તે પોતાના યુવાન હટાકટા નોકરContinue reading… અમીર શૅઠાણી અને ગરીબ નોકર

એક સેક્સી સેક્સ કથા .

મારા સાહેબની બદલી આગરા થઇ ગયી , તેની કાનપુરમા બીજા નવા સાહેબ આવી ગયા મારા સદનસીબે જેવા સાહેબ મારે જોઇતા હતા તેવા જ મળા ગયા . મને સાહેબ કરતા મેમસાહેબના સ્વભાવની વધુ પરવા હતી , મને અત્યાર સુધી ના અનુભવેContinue reading… એક સેક્સી સેક્સ કથા .

એક સેક્સી કથા .

મેડમ ફક્ત પેટીકોટ પહેરીને સોફા પર બેઠા હતા , તેની મોટી મોટી પાકેલ કેરી જેવી સ્તનો બ્રા ની બહાર નીકળવા મહેનત કરી રહી હતી . તેને જોઇને જ મને અણસાર આવી ગયો હતો કે આ મેડમે ઘણા લંડો નો સ્વાદContinue reading… એક સેક્સી કથા .

એક સેક્સી કથા . – 2

બીજા દિવસે સાહેબની બીજી દિકરી મીના મારી બોસ હતી મોટી તો ચૂત ચોદાવવાની અનુભવી જ્યારે મીના માટે નવો અનુભવ હતો . અને જ્યાં સુધી છોકરીની ચૂત ચોદાય નહી ત્યાં સુધી કડક હોય છે અને કડક ચૂત વાળી નો સ્વભાવ પણContinue reading… એક સેક્સી કથા . – 2

એક સેક્સી કથા .-3

પછી ત્રીજા દિવસે રીમા કે જે એક કાચી કળી જેવી હતી તે મારી રીમાન્ડ લેવાની તેણે કયારેય લંડ જોયો ન હતો , ફક્ત એક બહેનપણી સાથે બલ્યુ ફિલ્મ જોયી હતી . તેણી પહેલે થીજ ચોદાવા માટે આતુર હતી તેણે બધુContinue reading… એક સેક્સી કથા .-3

એક સેક્સી કથા .-4

ચોથે દિવસે મેડમનો પોતાનો જ વારો હતો મારી રીમાંડ લેવા નો ,મેડમજી તો પહેલા જ ચૂત ચોદાવી ચુક્યા હતા મારી પાસે તેને પટાવવા માટે મારે કશુ કવાનુ હતુ નહીં . જે કંઇ પણ કરવાનુ હતુ તે માત્ર તેમણે જ કરવાનુContinue reading… એક સેક્સી કથા .-4

માધુરી મેડમની બે લંડો વડે ચૂદાય .

માધુરી મેડમ એક મોટી કંપની મા મેનેજર છે તેના હાથ નીચે ૨૫ માણસો નો સ્ટાફ તેના હુકમ પ્રમાણે કામ કરે છે . પણ મેડમ ની તકલીફ એ છે , કે તે કુંવારા હોવાના કારણે તેનો મગજ હમેંશા ગરમ રહે છેContinue reading… માધુરી મેડમની બે લંડો વડે ચૂદાય .

હોટલ ની એ રાત.!!

મિત્રો હવે તો તમે મને સારી રીતે નામ થી પણ ઓળખતા જ હસો હું સુકેતુ ફરી પાછો એક વાર આ મેહફીલ ને રંગીન બનાવા માટે હજે છું મારા મજેદાર ગરમાગરમ કિસ્સા ઓ સાથે. આ વખતે તો વાત છે મુંબઈ ની..હુંContinue reading… હોટલ ની એ રાત.!!

સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૨]

પહેલા ભાગ નું અહિયાં થી ચાલુ . હું તો એક દમ જ ખુશ થઇ ગયો. મજા આવી ગઈ મને તો લોટરી લાગી ગઈ જાણે.. મેં ફટાફટ અમદાવાદ હાઈ વે ના એક શુમ-સામ રસ્તા પર ગાડી લઇ લીધી હું મારી સાથેContinue reading… સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૨]