ચાલુ ટ્રેન મા ચૂદાઈ.

નમસ્કાર દોસ્તો મારુ નામ રાજેશ છે. મને રોજ નવી ચૂત ચૂદાઈ નો શોખ છે . દોસ્તો હું એક વખત ટ્રેન મા દિલ્હી થી મુંબઇ જતો હતો , ત્યાર ની આ વાત છે . ટ્રેન ના સ્લીપર ક્લાસ મા મારી સીટContinue reading… ચાલુ ટ્રેન મા ચૂદાઈ.