નવરાત્રી ના દિવસો ની છેલી રાત

મિત્રો ફરી એક વાર આપનો મિત્ર સુકેતુ હાજર છે નવી રોમાંચક કહાની સાથે. આ વખતે વાત છે નવરાત્રી ના દિવસો ની આ વખતે હું નવરાત્રી માં નીલ’સ સીટી ક્લબ માં દાંડિયા રસ રમવા માટે ગયો તો..રાજકોટ નો આ ક્લબ ઘણોContinue reading… નવરાત્રી ના દિવસો ની છેલી રાત