ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૧]

દોસ્તો,  શિક્ષણનગરી બરોડામાં રહેતો હું ૨૦ વર્ષોનો છોકરો છું.  મારું નામ સાગર છે અને હું બરોડાના પોષ વિસ્તારમાં એક ૪ માળના મકાનમાં રહું છું.  સૌથી નીચેના માળે પાર્કિંગ તથા ચોકીદારની ઓરડી છે.  હું મારા પરિવાર સાથે  પહેલા માળે રહું છું. Continue reading… ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૧]

ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૨]

મિત્રો, ચોકીદારની પત્ની કીત્તું નો બીજો ભાગ લઈ આપની સામે હાજર છું, તમે જાણતાજ હસો કે મારું નામ સાગર છે અને હું મારા મમ્મી પપ્પા સાથે બરોડામાં પોષ વિસ્તારમાં રહેતો ૨૦ વર્ષનો છોકરો છું. તમે વાંચ્યા પ્રમાણે મારી ૪ માળનીContinue reading… ચોકીદાર ની પત્ની કીત્તું [ભાગ ૨]