ગણિત ના સર…!!!!!!

હેલ્લો મિત્રો મારું નામ છે પૂજા મેહતા..હું ઘણા ટાઈમ મારા અનુભવ ને બધા સાથે શેર કરવા માંગતી હતી પણ હિંમત નોતી હાલતી.પણ આજે મેં હિંમત કરી ને તમારા બધા ની સામે એક પ્રસંગ મુકવા માંગું છું..મને  આશા છે કે તમનેContinue reading… ગણિત ના સર…!!!!!!