ટ્રેન નો ફર્સ્ટ ક્લાસ્સ સફર અને મારો પણ..!!!!

નમસ્તે મિત્રો હું પૂજા મેહતા ફરી એક વાર તમારી સામે હાજર છું એક નવી કહાની લઇ ને એક નવી નાગી ઉતેજક દાસ્તાન સાથે આ પીકી અને લોડા ની મહા સભા માં હાજર થઇ છું..તમે મારી ગણિત ના સર વળી સ્ટોરીContinue reading… ટ્રેન નો ફર્સ્ટ ક્લાસ્સ સફર અને મારો પણ..!!!!