યુવાન સુંદર શિક્ષિકા નો ચૂદાઈ શોખ .

આ વાત હું જ્યારે નવમા ધોરણ મા ભણતો ત્યાર ની છે . ત્યારે મારી ઉમર ૧૬ વર્ષ ની થઇ ગઇ હતી કારણ કે આઠમા ધોરણ મા મને બે વર્ષ થયા હતા . હું ભણવામા ઠોઠ હતો . અમારી સ્કુલ માContinue reading… યુવાન સુંદર શિક્ષિકા નો ચૂદાઈ શોખ .