નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૯]

ભાગ ૮ નું ચાલુ . પરંતુ એની ઈચ્છા પણ હશે એટલે મેં જયારે એને હળવેથી ધકેલી ને પલંદ પર સુવડાવી દીધી ત્યારે એને વિરોધ કર્યો નહિ . હાથ વડે ચહેરો ઢાંકી ને એ સુઈ ગઈ . હવે શું કરવાનું ?Continue reading… નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૯]