મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૧]

“પેટ્રોલ ભરવી લઈએ ” એમ કહી ને રાતને જુહુ બીચ વાળા રોડ પર બનેલા પેટ્રોલ પંપ પર રોકી અને દરવાજો ખોલી ને ઉતરી ગયો. શહેર માં દાખલ જ થયા અને હું કોઈ અજનબી ની જેમ બીજા નું કૂતુહલ ની જેમContinue reading… મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૧]