સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૧]

હાય મિત્રો…!!હું સુકેતુ આપનો પરમ મિત્ર ફરી થી એક વાર તમારી સામે હાજર છું એક નવા અનુભવ સાથે એક નવી રોમાંચક દુનિયા માં તમને લઇ જવા માટે.. વાત હમણાં ની જ છે એકાદ અઠવાડિયા પેલા ની જયારે હું મારી એકContinue reading… સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૧]