શીલા ની યુવાની ની રંગત .

આ વાત એક નાના ગામ મા રહેતી છોકરી શીલા ની છે તેણી તેના મા – બાપ નાનપણ મા જ ગુમાવી દીધેલ હોય મોટા ભાઇ સાથે રહેતી હતી . તેના ઘર મા માત્ર એક રુમ અને રસોડુ જ હોય તેના ભાઇContinue reading… શીલા ની યુવાની ની રંગત .