દરિયા કિનારે સ્કૂલ ની છોકરી ને ચોદી

એક દિવસ હું એને મારો એક મિત્ર દરિયા કિનારે ફરવા ગયા. ફરતા ફરતા અમે વિચાર્યું કે થોડો સમય આરામ કરી લિયે એને અમે કોલ્ડ ડ્રીંક લઈને આરામ થી એક ઝાડ ના નીચે બેસી ગયા બોહોર નો સમય હતો. વાતાવરણ એકContinue reading… દરિયા કિનારે સ્કૂલ ની છોકરી ને ચોદી