ચરુડી ચૂત અને ચીકણા લોડા ની કહાની

હું જયારે ૧૨ મુ ભણતો હતો ત્યાર ની વાત છે. હું એક private કોલેજ માં હોવાથી ત્યાં બધા ખુલ્લા વિચારો વાળા ભણતા હતા.અમારા ક્લાસ માં એક છોકરી હતી પ્રિયંકા . હું માનો મન તેને ખુબજ પ્રેમ કરતો હતો, પણ મનેContinue reading… ચરુડી ચૂત અને ચીકણા લોડા ની કહાની