બે બહેનપણી ઓ ને સંતોષ આપ્યો [ભાગ ૩]

એને આવું ૫ મિનીટ સુધી કર્યું , હું તેની નીપલ દબાવી ને મસળી રહ્યો હતો , નીચે મનોરમા લંડ ચુસ્તી હતી અને પોતાની મેળે પોતાના જ બોબલા દબાવતી હતી . ક્યારે ક્યારેક હું પણ તેના બોબલા દબાવતો હતો . મનેContinue reading… બે બહેનપણી ઓ ને સંતોષ આપ્યો [ભાગ ૩]