મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૩]

ભાગ ૨ નું ચાલુ . .મસ્તાની : ક્યાં ભૂલ છે ?એને જુવાન ને તસતસતો ભરેલો લંગોટ પહેરવા ને બદલે સપાટ પેન્ટી પહેરાવી હતી . ત્યાં આંગળી મૂકી મેં કહ્યું : અહી . આ .. આ. જે છે તે સપાટ નહિContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૩]